Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaZŁOTE GODY


W dniu 21-pażdziernika 2005r. w Zabrodziu uroczyście obchodzono

Jubileusz 50-lecia Pożycia Par Małżeńskich.

        Uroczystość rozpoczęto o godz. 1300 -Mszą św. w intencji Jubilatów i ich rodzin w Kościele Parafialnym w Niegowie - mszę celebrowali:
Ks. Jan Pietrusiński - Proboszcz Parafii w Niegowie oraz
Ks. Janusz Grygier - Proboszcz Parafii w Mostówce
        Dalsza część uroczystości odbyła się w Gminnym Centrum Kultury, gdzie na gości oczekiwały Panie z zespołu KGW „SŁAWA”. Jubilatów i ich rodziny witano marszem weselnym w wykonaniu akompaniatora zespołu P.Józefa Kamińskiego.
        Część oficjalną rozpoczęto wystąpieniem Wójta Gminy
P. Marka Gołaszewskiego, który w asyście Przewodniczącego Rady Gminy
P. Andrzeja Krzeczkowskiego oraz Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
P. Janiny Malinowskiej wręczył medale za wieloletnie pożycie drogim Jubilatom:

1. Państwu Honoracie i Józefowi Chacińskim z Głuch
2. Państwu Henryce i Marianowi Czubek z Niegowa
3. Państwu Kazimierze i Wacławowi Gzowskim z Niegowa
4. Państwu Cecylii i Kazimierzowi Krzeczkowskim z Niegowa
5. Państwu Stanisławie i Lucjanowi Rożek z Gaju
6. Państwu Wacławie i Janowi Szczepanik ze Słopska
7. Państwu Halinie i Janowi Trojankom z Wysychy
8. Państwu Jadwidze i Tadeusz Wawryło z Dębinki

Następnie odśpiewano uroczyste STO LAT i wykonano wspólną fotografię.

        Młodzież oraz nauczyciele: P. Wiesława Paź i P. Jacek Gajewski z Gimnazjum Publicznego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zabrodziu specjalnie na tą uroczystość przygotowali montaż słowno-muzyczny pt. „Złote Gody”. Dla jubilatów zaprezentowano również wspaniały koncert życzeń.
        Swój program przedstawił także zespół SŁAWA .
Wśród piosenek, znalazł się bardzo śmieszny monolog w wykonaniu P. Wacławy Dąbrowskiej.

        W trakcie uroczystości Jubilaci wielokrotnie odbierali liczne życzenia, nie tylko od organizatorów, obecnych Księży czy najbliższej rodziny ale również pozostałych gości min. Pani Barbary Gietka- Skarbnika Gminy Zabrodzie, Pani Wandy Stańczak - Sekretarza Urzędu Gminy oraz Dyrektorów szkół: PSP w Zabrodziu- Elżbiety Sosnowskiej , PSP w Dębinkach - Jadwigi Teodorczyk, PSP w Kicinach - Marii Karczmarskiej, Publicznego Gimnazjum - Elżbiety Oleksiak oraz Radnych i Sołtysów.

Małgorzata Wiśniewska
© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu