Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaKolejne projekty z dofinansowaniem z funduszy Unii Europejskiej

      W styczniu Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził listę rankingową wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 7.3 ,,Inicjatywy Lokalne na rzecz aktywnej integracji" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wybierając do dofinansowania dwa projekty złożone przez Gminę Zabrodzie do dofinansowania.

 • ,,Bukiet umiejętności dla Ciebie"
  Projekt obejmuje szkolenia dla dwóch grup 10 osobowych, wśród których połowa musi być powyżej 50 roku życia. Szkolenie przewiduje 120 godz. zajęć dla każdej z grup z zakresu bukieciarstwa.
  Wartość projektu - 50 tys. zł.
 • ,,Krok ku nowym technologiom"
  Projekt obejmuje szkolenia z zakresu obsługi komputera.
  Przewiduje szkolenia dla trzech 16 osobowych grup, wśród których połowa musi być powyżej 50 roku życia. Szkolenie przewiduje 48 godz. zajęć dla każdej z grup, przeznaczony jest dla osób powyżej 45 roku życia
  Wartość projektu - 50 tys. zł.

     Łącznie z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Gmina zrealizowała już 25 projektów, 5 projektów jest w trakcie realizacji, natomiast w najbliższym czasie rozpocznie się realizacja kolejnych 4 projektów.

     Wartość podpisanych umów przez gminę w ramach PO KL wynosi 10 mln 130 tys. zł.


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu