Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaKROKIEM PO SIECI
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Lider - Gmina Zabrodzie
wraz z Partnerem Projektu -
Krajowym Stowarzyszeniem Inicjatyw

informują, iż rozpoczęto realizację projektu,
pod nazwą ,,Krokiem po sieci" obejmującego uczestnictwo w bezpłatnym szkoleniu komputerowym - ,,Korzystanie z sieci".
Projekt ten w całości finansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

      W dniu 3 lutego 2011 roku I grupa 10-ciu uczestników zaczęła zajęcia.
Projekt przewiduję utworzenie jeszcze dwóch grup, które także wkrótce rozpoczną szkolenie.
      Kurs komputerowy odbywa się w Gminnym Ośrodku Kultury w Zabrodziu w godzinach popołudniowych, trwa 4 godziny i jest raz w tygodniu.
Wszyscy uczestnicy zapewnione mają materiały i pomoce dydaktyczne oraz drobny poczęstunek w trakcie trwania zajęć.
      Kurs prowadzony jest przez doświadczonego i wykwalifikowanego trenera z zakresu obsługi komputera, który bierze czynny udział w podobnych projektach.
      Uczestnikami projektu są kobiety i mężczyźni, których status na rynku pracy to: nieaktywni zawodowo, bezrobotni i pracujący, zamieszkujący teren Gminy Zabrodzie, zainteresowani nabyciem nowych umiejętności.


Realizatorzy projektu ,,Krokiem po sieci"
GMINA ZABRODZIE
KRAJOWE STOWARZYSZENIE INICJATYW

© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu