Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaProjekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet VII Promocja integracji społecznej. Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.


      W dniu 25, 27 stycznia i 12 lutego 2010 r. w Gminie Zabrodzie, trzy grupy zakończyły zajęcia obejmujące Korzystanie z sieci w ramach Projektu ,,E - Możliwości"


      Podczas 40 godzin zajęć, 30 -tu mieszkańców Gminy Zabrodzie powyżej 40 roku życia uzupełniło swoje wiadomości z zakresu zasad obsługi komputera. Uczestnicy zdobyli wiedzę m.in. w zakresie poruszania się w przeglądarkach internetowych (np.: wyszukiwarki, portale internetowe i społecznościowe, konfiguracje programów, mapy on-line), a także korzystanie z poczty elektronicznej (zakładanie skrzynek, komunikatory internetowe).

      Zajęcia prowadził Pan Mateusz Kosowski - wieloletni nauczyciel, doświadczony trener, osoba z ogromną cierpliwością i umiejętnością przekazywania wiedzy.

      Kurs był całkowicie bezpłatny, w ramach szkolenia uczestnicy otrzymywali poczęstunek, a także materiały dydaktyczne, opisujące dokładnie zagadnienia związane z tematyką zajęć.

      Uczestnicy szkolenia w ankiecie podsumowującej projekt wyrazili się bardzo pozytywnie o całości kursu dodając, że chętnie będą uczestniczyć w podobnych przedsięwzięciach. Jednocześnie złożyli podziękowania dla Pana Wójta za zaangażowanie w pozyskiwanie środków unijnych i umożliwienie mieszkańcom podnoszenia swoich kwalifikacji.

      Podczas uroczystości zakończenia zajęć wszyscy uczestnicy otrzymali z rąk Wójta Gminy - Adama Ołdaka zaświadczenia z pozytywnym wynikiem ukończenia szkolenia oraz certyfikaty potwierdzające udział w Projekcie.

      Bardzo się cieszymy, że wszystkie projekty realizowane na terenie Gminy Zabrodzie cieszą się dużym zainteresowaniem. Dotychczas szkolenie z obsługi komputera zakończyło 40 osób. W dwóch grupach 10 -cio osobowych trwają zajęcia. Jedna ostatnia grupa rozpocznie szkolenie w najbliższym czasie.Realizatorzy projektu ,,E-możliwości"
GMINA ZABRODZIE
KRAJOWE STOWARZYSZENIE INICJATYW

© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu