Polski English Gmina Zabrodzie Herb i Flaga
27.03.2006r.

Zabrodzie, dn. 22.05.2006 r.

Nr 7624/17/06

ZAWIADOMIENIE

      Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późn. zm.) oraz art. 61 § 4 KPA zawiadamia się, że w Referacie Planowania Przestrzennego Ochrony Środowiska i Inwestycji Urzędu Gminy w Zabrodziu toczy się postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek Starostwa Powiatowego w Wyszkowie w celu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie (modernizacji) odcinka drogi powiatowej Nr 28562 w miejscowości Mostówka o długości 254 m.

      Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentami sprawy i złożyć ewentualne uwagi i zastrzeżenia w referacie Planowania Przestrzennego Ochrony Środowiska i Inwestycji Urzędu Gminy w Zabrodziu ul. Wł. St. Reymonta 51 pok. Nr 10 tel. 757 12 28 w 36 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00 w terminie od dnia 22 maja 2006 r. do dnia 12 czerwca 2006 r.

Wójt Gminy Zabrodzie
inż. Marek Gołaszewski


Pismo do pobrania TUTAJ.


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu