Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaWiedza zbuduje Twój sukces
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

,,Wiedza zbuduje Twój sukces"

      W dniu 26.02.2014r. rozpoczęto realizację szkolenia dla kolejnej grupy uczestników. Nauczyciele biorą udział w zajęciach pt. ,,Projektowanie aktywnych lekcji przedmiotowych - multimedia w dydaktyce". Kurs trwa 56 godzin, uczestnicy zapewnione mają pomoce dydaktyczne, materiały szkoleniowe, a także poczęstunek w trakcie trwania zajęć. Uczestnicy wprowadzeni zostają w świat e-learningu. Poznają m.in. klasy systemów, struktury, modele a także wady i zalety.
      Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w kursach, przypominamy, ze zgłoszenia przyjmowane są bezpośrednio w Gminie Zabrodzie oraz siedzibie Krajowego Stowarzyszenia Inicjatyw, biurze projektu, listem poleconym lub poczta kurierską na adres pocztowy:
- Gmina Zabrodzie, ul. Wł. St. Reymonta 51, 07-230 Zabrodzie,
- Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw, ul. Poniatowskiego 109, 05-220 Zielonka,
Faxem na nr: 22 771-81-89 lub w formie elektronicznej na adres e-mail: projekty@zabrodzie.pl, ksi@ksi.org.pl.


Realizatorzy projektu ,,Wiedza zbuduje Twój sukces"
GMINA ZABRODZIE
KRAJOWE STOWARZYSZENIE INICJATYW

© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu