Polski English Gmina Zabrodzie Herb i Flaga     Archiwum wiadomości gminnych
     2008 rokSpotkanie Wigilijne30.12.2008r.


      W dniu 13.12.2008r. w sali gimnastycznej Publicznego Gimnazjum w Zabrodziu odbyło się spotkanie wigilijne zrealizowane w ramach Programu Integracji Społecznej i sfinansowane ze środków Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich...


Jasełka w Gimnazjum w Zabrodziu29.12.2008r.


      W piątek 19 grudnia w Publicznym Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zabrodziu spotkała się cała społeczność szkolna. Jak zaznaczyła pani dyrektor Elżbieta Oleksiak, było to ostatnie spotkanie w 2008 r. w tak licznym gronie...


Zmiana nazwy Urzędu Pocztowego Zabrodzie22.12.2008r.


      Centrum Poczty Oddział Rejonowy w Ostrołęce uprzejmie informuje, że od dnia 02 stycznia 2009 r. zmienia się nazwa Urzędu Pocztowego Zabrodzie na Urząd Pocztowy Zazdrość.
      Powyższa zmiana wynika z konieczności dostosowania nazewnictwa placówek pocztowych do nazw miejscowości w której funkcjonuje dany urząd.
Za uciążliwości związane ze zmianą nazwy urzędu pocztowego serdecznie przepraszamy.
                  Dyrektor Oddziału Rejonowego
                  Wojciech Żebrowski


Zaproszenie na XXV Sesję Rady Gminy Zabrodzie22.12.2008r.


Zaproszenie na XXV Sesję Rady Gminy Zabrodzie, która odbędzie się w dniu 30.12.2008r o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zabrodziu...
Unieważnienie przetargu15.12.2008r.


      Na podstawie art.38 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / Dz.U. z 2004 roku Nr 261 poz. 2603 z późniejszymi zmianami/, Wójt Gminy Zabrodzie niniejszym informuje że unieważnia przetarg ustny nieograniczony...


Święto szkoły15.12.2008r.


      10 grudnia już po raz siódmy Publiczne Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zabrodziu obchodziło Święto Szkoły. Uroczystość ta odbywa się w rocznicę nadania szkole imienia...


Ogłoszenie9.12.2008r.


    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu informuje, że w dniu 19 grudnia 2008r. o godz. 11:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zabrodzie odbędzie się spotkanie z uczestnikami projektu systemowego "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych na wsi"...


Zaproszenie na XXIV Sesję Rady Gminy Zabrodzie9.12.2008r.


Zaproszenie na XXIV Sesję Rady Gminy Zabrodzie, która odbędzie się w dniu 12.12.2008r o godz. 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zabrodziu...


Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym2.12.2008r.


      Wójt Gminy Zabrodzie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Zabrodzie, położonych w miejscowości Zabrodzie przy ul. Słonecznej, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: Nr 423 o pow. 680m2 oraz Nr 427 o pow. 884m2...


50-lecia pożycia par małżeńskich 17.11.2008r.


      "Małżeństwo to diament szlifowany całe życie " - takie motto przyświecało przebiegowi uroczystości jubileuszowej 50-lecia p


Ogłoszenie28.10.2008r.


      Uprzejmie informujemy, że w związku z Zarządzeniem Wójta Gminy Zabrodzie Nr 46/2008 z dnia 24 października 2008r, w dniu 10 listopada 2008r. Urząd Gminy oraz jednostki organizacyjne gminy Zabrodzie będą zamknięte.
 


Święto Niepodległości28.10.2008r.Ogłoszenie17.10.2008r.


      Urząd Gminy w Zabrodziu uprzejmie informuje, że w dniu 22.10.2008 w godz. od 900 do 1500 w związku z przebudową drogi krajowej S - 8 Warszawa - Białystok zostanie wstrzymana dostawa wody z sieci wodociągowej w miejscowościach: Niegów, Zazdrość, Zabrodzie, Gaj, Mostówka, Choszczowe, Adelin oraz Mościska.
Za powstałe utrudnienia serdecznie przepraszamy.

WÓJT GMINY ZABRODZIE
ADAM OŁDAK


Dzień Edukacji Narodowej10.10.2008r.


"Z rąk do rąk podajemy skromnej mądrości dar zwyczajny".

Z okazji Dnia Nauczyciela składam całemu
Gronu Pedagogicznemu
serdeczne życzenia wielu sukcesów zawodowych,
spełnienia obranego celu oraz tego,
aby podejmowany trud był źródłem satysfakcji
i społecznego uznania.

Wójt            
Adam Ołdak        


Zaproszenie na Sesję Rady Gminy6.10.2008r.


Zaproszenie na XXII sesję Rady Gminy Zabrodzie, która odbędzie się w dniu 10.10.2008r o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zabrodziu...


Rejestracja przedpoborowych6.10.2008r.


Podaje się do publicznej wiadomości, że
21 i 22 października 2008 r. zostanie przeprowadzona
REJESTRACJA PRZEDPOBOROWYCH
Obowiązkowi zgłoszenia się do rejestracji podlegają mężczyźni urodzeni w 1990 r. zameldowani na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące na terenie gminy Zabrodzie oraz mężczyźni, którzy nie zgłosili się do rejestracji we właściwym czasie, a na których obowiązek ten spoczywa do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, pod warunkiem że nie stawali do poboru i nie posiadają wojskowego dokumentu osobistego (książeczki wojskowej)...


I BIEG NORWIDOWSKI25.09.2008r.


21- września 2008r. na kilka dni przed kolejną ( 187 ) rocznicą urodzin C. K. Norwida na trasie Głuchy - Dębinki odbył się I BIEG NORWIDOWSKI. Głównym organizatorem i pomysłodawcą imprezy było Stowarzyszenie na rzecz Gminy Zabrodzie BRACTWO ZABRODZKIE...


Bezpłatne Badania Słuchu
Jestem bezpieczny na drodze22.09.2008r.


W piątek 19 września 2008 r. na ternie Gminy Zabrodzie została zorganizowana akcja dla uczniów klas V i VI szkół podstawowych oraz klas


Święto Kukurydzy
Zaproszenie na Sesję Rady Gminy5.09.2008r.


Zaproszenie na XXI sesję Rady Gminy Zabrodzie, która odbędzie się w dniu 11.09.2008r o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zabrodziu...


Przegląd Piosenki Religijnej2.09.2008r.


30 sierpnia 2008r. już po raz czwarty w Gminnym Centrum Kultury spotkali się uczestnicy Przeglądu Piosenki Religijnej. W sumie 37 wykonawców zaprezentowało 18 utworów. Niektóre bardzo refleksyjne inne wesołe, zachęcające do wspólnej...


"UCZEŃ NA WSI"2.09.2008r.
Gmina Zabrodzie została zakwalifikowana do pilotażowego programu "UCZEŃ NA WSI - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie". Program finansowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Mazowiecki.
Z dofinansowania mogą korzystać osoby...

Ogłoszenie28.08.2008r.


Gminne Centrum Kultury w Zabrodziu poszukuje osoby bezrobotnej chętnej do podjęcia zatrudnienia ( staż, przygotowanie zawodowe) w Centrum Kształcenia - Wioska internetowa.
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny z Gminnym Centrum Kultury w Zabrodziu
Tel. (029) 757 12 54.


Ogłoszenie - Stypendia Socjalne 28.08.2008r.


Wójt Gminy Zabrodzie informuje, że można składać wnioski o stypendium socjalne. Wnioski należy złożyć w Gminnym Zespole Ekonomiczno Administracyjnym Szkół w Zabrodziu do 15 września 2008 roku.
Wnioski do pobrania w szkołach podstawowych i gimnazjum oraz w GZE-ASz.
Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr telefonu- 029 75 712 27
.
Dochód na jedną osobę w rodzinie nie może przekroczyć 351,00 złotych. Do wniosku należy dołączyć:
- zaświadczanie o dochodach z urzędu skarbowego
- zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej;
- bezrobotni - zaświadczanie urzędu pracy;
- rolnicy - kserokopie nakazów podatkowych;
- emeryci, renciści - odcinek emerytury, renty;
- prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą - zaświadczenie z urzędu skarbowego;
- oświadczenie o braku innych dochodów.
Wniosek do pobrania


Zabrodzkie Święto Plonów26.08.2008r.


 

 


Ogłoszenie21.08.2008r.


Urząd Gminy w Zabrodziu uprzejmie informuje, że w dniu 25.08.2008r. w godz. 8:00 - 14:00 w związku z przebudową drogi krajowej S-8 Warszawa-Białystok oraz koniecznością przebudowy sieci wodociągowej w rejonie drogi krajowej zostanie wstrzymana dostawa wody z sieci wodociągowej w miejscowościach: Głuchy, Wysychy, Dębinki.
Za powstałe utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Wójt Gminy Zabrodzie
Adam Ołdak


Ogłoszenie21.08.2008r.


      W związku z planowaną akcją dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2008/2009 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu przypomina o konieczności zgłaszania się rodziców do tutejszego ośrodka celem złożenia wniosków o tą pomoc.
Wcześniejsze złożenie wniosków usprawni procedurę przyznawania pomocy w formie dożywiania dzieci w szkołach.
Bardzo prosimy o przekazanie tej informacji zainteresowanym uczniom oraz rodzicom na zebraniach szkolnych.


Wycieczka do Białego Dunajca19.08.2008r.


Od 2.08.2008 r. do 8.08.2008 r. dzieci i młodzież Gminy Zabrodzie pod hasłem "Góry i woda - letnia przygoda" wypoczywały w polskich górach. Publiczne Gimnazjum im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Zabrodziu zorganizowało wycieczkę w ramach Programu Integracji Społecznej finansowanego ze środków Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich...


Przegląd Piosenki Religijnej8.08.2008r.


"RADOŚĆ TCHNIJ W SERCE ME, BYM CIĘ CHWALIŁ ..."

pod takim hasłem w dniu 30-sierpnia 2008r.o godz. 14:00 odbędzie się w Gminnym Centrum Kultury w Zabrodziu PRZEGLĄD PIOSENKI RELIGIJNEJ.

Do udziału w nim zachęcamy wszystkich, zarówno śpiewających jak i słuchaczy, lubiących ten charakter utworów muzycznych.
Wspólne śpiewanie na chwałę Bożą ma w naszej gminie pewną tradycję, będzie to bowiem już czwarte tego typu spotkanie dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Zespoły i osoby indywidualne, zainteresowane aktywnym udziałem w przeglądzie prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny z GCK Zabrodzie, najpóźniej do dnia 25- sierpnia 2008r.
Nr tel. 029 757-12-54

ZACHĘCAMY I SERDECZNIE ZAPRASZAMY


Zabrodzkie Święto Plonów8.06.2008r.Położenie na mapie
miejsca, w którym odbędzie się Zabrodzkie Święto Plonów znajdą Państwo TUTAJ


Wakacyjne zajęcia artystyczne8.08.2008r.


W dniach 28.07-08.08.2008r. w Gminnym Centrum Kultury w Zabrodziu odbyły się wakacyjne zajęcia artystyczne pt. "Wędrówki ze smokiem wawelskim" w których uczestniczyła 20-osobowa grupa dzieci w wieku 6-9 lat. Zajęcia poprowadziła P. Alina Gotowiec według samodzielnie opracowanego programy. W trakcie zajęć dzieci zapoznały się z różnymi technikami plastycznymi, odbyły...


OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ZABRODZIU OSTRZEGA !!!5.08.2008r.


        W ostatnich dniach do Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabrodziu wpływa coraz więcej zgłoszeń o pojawieniu się gniazd os i szerszenia. W ubiegłym tygodniu strażacy interweniowali już 4 razy usuwając gniazda. Tegoroczna plaga dała się we znaki mieszkańcom wielu gmin także i naszej...


Wypoczynek dzieci z gminy Zabrodzie1.08.2008r.


        Ziemia augustowska, miejsce ukochane przez Ojca świętego Jana Pawła II, stała się miejscem wypoczynku dla 33 dzieci z terenu gminy Zabrodzie. W dniach od 1 do 14 lipca 2008 roku w miejscowości Szczebra, w dolinie rzeki Blizna, dopływie rzeki Rospuda, w sposób nadzwyczaj aktywny spędziły one 14 dni. Atrakcje przygotowane przez organizatorów...


Zaproszenie na Sesję Rady Gminy28.07.2008r.


Zaproszenie na XIX sesję Rady Gminy Zabrodzie, która odbędzie się w dniu 31.07.2008r o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zabrodziu...


Program Integracji Społecznej w gminie Zabrodzie24.07.2008r.


    W ramach Programu Integracji Społecznej (PPWOW) w gminie Zabrodzie w miesiącu sierpniu br. zostaną zrealizowane pierwsze projekty zaplanowane w harmonogramie działań na rok 2008. Jako pierwsze z programu skorzysta 90 dzieci, gdzie przewidywany jest zorganizowany wypoczynek letni (wakacyjny) połączony z zajęciami integracyjnymi dzieci...


Badania dla kobiet24.07.2008r.


Urząd Gminy w Zabrodziu przyjmuje zapisy PAŃ na bezpłatne badania:
- cytologii ( wiek 25 - 59 lat)
- mammografii ( wiek 50 - 69 lat)
Badania będą wykonywane w dniu 24 sierpnia 2008 r. podczas ZABRODZKIEGO ŚWIĘTA PLONÓW (na terenie Domu Dziecka w Dębinkach).
Zapisy osobiście w sekretariacie lub telefonicznie (029) 757 12 28.

Więcej informacji o cytomammobusie i badaniu można pobrać TUTAJ

                                    WÓJT
                                 /-/ Adam Ołdak


Apel21.07.2008r.


    Burmistrz Nasielska poszukuje potomków żołnierzy i ochotników, którzy w 1920 roku walczyli na Ziemi Nasielskiej, pod Borkowem i Nasielskiem...


Warsztaty modelarskie14.07.2008r.


    W dniach W dniach 11-13 lipca w Zespole Szkół w Zabrodziu odbyły się Ogólnopolskie Warsztaty Modelarskie Swiata Małej Kolei.
Modelarze z różnych rejonów Polski przedstawili makietę modułową po której jeździły modele pociągów. Modelarzom przewodził Ks. Janusz Grygier, proboszcz...


Konkurs14.07.2008r.

Konkurs na rękodzieło ludowe pod hasłem "DZIEŁO NASZYCH RĄK"

Do pobrania:
- Regulamin konkursu
- Karta uczestnictwa


Ogłoszenie14.07.2008r.

      Gimnazjum w Zabrodziu organizuje w dniach od 2 sierpnia do 8 sierpnia wycieczkę do Białego Dunajca.
Chętni proszeni są o zgłaszanie się do dyrektora gimnazjum /tel. 0297571249/.

Dyrektor Gimnazjum
Elżbieta Oleksiak


Ogólnopolskie Warsztaty Modelarskie9.07.2008r.


W dniach 11-13 lipca w Zespole Szkół w Zabrodziu odbędą się Ogólnopolskie Warsztaty Modelarskie Swiata Małej Kolei. Modelarze z różnych rejonów Polski (min. Pomorza, Śląska, Mazowsza) rozłożą polską makietę modułową, po której będą jeździć miniaturowe pociągi. Wszystko w skali 1:87.
W sobotę 12 lipca w godz. 14:00-18:30 impreza będzie otwarta dla publiczności.

Zaprasza ks. Janusz Grygier


Przedstawienie dla dzieci3.07.2008r.


Gminne Centrum Kultury w Zabrodziu
zaprasza
na przedstawienie teatralne bajki
"BAZYLISZEK"
Spektakl w wykonaniu aktorów grupy teatralnej ART-RE z Krakowa odbędzie się w dniu 11 lipca(piątek) o godz. 15:00 w siedzibie GCK.
Wstęp bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy


Wyniki naboru2.07.2008r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na stanowisko podinsp. ds. organizacyjnych i obsługi rady gminy
w Urzędzie Gminy w Zabrodziu

Informuję, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko podinsp. ds. organizacyjnych i obsługi rady gminy została zatrudniona...


Festyn Rodzinny w Kicinach30.06.2008r.

    Kolejny festyn rodzinny oraz VI Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Zabrodzie odbył się 29-czerwca w Kicinach. Mimo licznych wahań pogodowych deszcz nie zakłócił jego przebiegu. Przez cały czas trwania festynu dopisywała też znacznie większa niż dotychczas frekwencja...


Zaproszenie na Sesję26.06.2008r.

Zaproszenie na XVIII sesję Rady Gminy Zabrodzie, która odbędzie się w dniu 30.06.2008r o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zabrodziu...


Zakończenie roku szkolnego24.06.2008r.

    Po raz drugi Wójt wyróżnił nagrodą WÓJTA GMINY ZABRODZIE najlepszych absolwentów Szkół Podstawowych i Gimnazjum w Gminie Zabrodzie w roku szkolnym 2007/2008.
Najlepszą absolwentką Gimnazjum została...


Wakacyjne warsztaty dla dzieci19.06.2008r.

Gminne Centrum Kultury w Zabrodziu zaprasza
na

Wakacyjne warsztaty dla dzieci

28.07-08.08.2008
w ramach którychodbywać się będą zajęcia plastyczne, rytmiczne z elementami tańca oraz ogólnorozwojowe.


Festyn Rodzinny19.06.2008r.

Wójt Gminy Zabrodzie
Gminne Centrum Kultury w Zabrodziu
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kicinach
Serdecznie Zapraszają
na

Festyn Rodzinny

w niedzielę 29 czerwca
teren boiska PSP w Kicinach


Konkursy na dyrektorów szkół18.06.2008r.

Wójt Gminy Zabrodzie
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora:

1. Publicznej Szkoły Podstawowej w Dębinkach
2. Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Adelinie


Lista kandydatów12.06.2008r.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko podinspektora ds. organizacyjnych i obsługi rady w Urzędzie Gminy w Zabrodziu


Dzień Dziecka w Gaju12.06.2008r.

    W sobotę, 31 maja już od rana na łączce nad Fiszorem rozlegały się radosne wrzaski dzieciarni współuczestniczącej w przygotowywaniu obchodów swojego ulubionego święta. Rozstawianie namiotów, budowanie estrady, instalowanie akcesoriów do gier i zabaw...


Zakaz wstępu do lasu11.06.2008r.

Nadleśnictwo Drewnica w Ząbkach informuje, że w związku z dużym zagrożeniem pożarowym od dnia 11.06.2008r. do odwołania, obowiązuje zakaz wstępu do lasu.


Nadleśniczy Nadleśnictwa Drewnica
inż. Waldemar Walczak


Innowator Mazowsza10.06.2008r.

    Pragniemy poinformować, iż konkurs Innowator Mazowsza, pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego, będzie realizowany w dwóch kategoriach: Innowacyjny Młody Naukowiec oraz Młoda Innowacyjna Firma...


Dzień Dziecka02.06.2008r.

    W dniu 1-czerwca festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka już po raz drugi władze Gminy Zabrodzie zorganizowały przy Publicznej Szkoły Podstawowej im. C.K. Norwida w Dębinkach. ...

hr color="#A2BFDC" size=1>
Informacja na temat rozpoczęcia realizacji projektu systemowego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu 2.06.2008r.


                         
      W ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu ul. W. S. Reymonta 51, 07-230 Zabrodzie rozpoczął realizację projektu systemowego pod nazwą "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych na wsi".
      Okres realizacji projektu od 1 czerwca 2008 do 31 grudnia 2008 r.
      W ramach projektu przewidujemy wsparcie grupy osób z terenu gminy Zabrodzie w wieku aktywności zawodowej, które są długotrwale bezrobotne i korzystają z pomocy społecznej. Wsparcie polegało będzie na szeregu działań aktywizacyjnych oraz szkoleń dla w/w grupy osób.

Kierownik GOPS Zabrodzie
Irena Dziarska


Dzień Patrona29.05.2008r.

    28 maja w 27 rocznicę śmierci Kardynała Stefana Wyszyńskiego młodzież Publicznego Gimnazjum w Zabrodziu uczciła pamięć swego Patrona. Uczniowie złożyli kwiaty i zapalili znicze przed postawionym rok wcześniej pomnikiem Prymasa Tysiąclecia...


Dzień Matki w przedszkolu29.05.2008r.

    W tym roku Przedszkolaki z Adelina z pomocą swoich wychowawczyń Katarzyny Bąbol i Justyny Kamińskiej przeistoczyły się w wiosenne kwiaty i zabrały swoje mamy w podróż na wiosenną łąkę. Po wzruszającej inscenizacji i popisach wokalnych dzieci wręczyły...


Nabór na wolne stanowisko27.05.2008r.

Urząd Gminy w Zabrodziu ogłasza nabór na wolne stanowisko Podinspektora ds. organizacyjnych i obsługi Rady...


Zaproszenie na Sesję27.05.2008r.

Zaproszenie na XVII sesję Rady Gminy Zabrodzie, która odbędzie się w dniu 30.05.2008r o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zabrodziu...


V rocznica nadania imienia i sztandaru PSP im. C.K.Norwida w Dębinkach23.05.2008r.

    19 maja w Publicznej Szkole Podstawowej im. C.K. Norwida w Dębinkach odbyła się uroczystość upamiętniająca piątą rocznice nadania szkole imienia i sztandaru. Uroczystość przebiegła w bardzo doniosłym nastroju, rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru i odśpiewaniem hymnu...


Dzień Dziecka21.05.2008r.

Wójt oraz Rada Gminy Zabrodzie
PSP im. C.K.Norwida w Dębinkach
Gminne Centrum Kultury w Zabrodziu
Serdecznie Zapraszają na

D Z I E Ń       D Z I E C K A

w niedzielę 1 czerwca
przy Publicznej Szkole Podstawowej w Dębinkach


Obwieszczenie o rozprawie20.05.2008r.

W dniu 05 czerwca 2008r. o godz. 15-tej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zabrodziu przy ul. Wł. St. Reymonta 51, odbędzie się rozprawa administracyjna, prowadzona w ramach postępowania w przedmiocie dokonania oceny oddziaływania na środowisko planowanego...


Wystawa "Tropem tutejszych talentów"19.05.2008r.

Stowarzyszenie na rzecz Gminy Zabrodzie
BRACTWO ZABRODZKIE
z przyjemnością zaprasza na wystawę lokalnej
twórczości pod hasłem
"Tropem tutejszych talentów"
która odbędzie się w dniu 25-maja 2008r....


Stypendia socjalne 19.05.2008r.

Wójt Gminy Zabrodzie informuje, że od dnia 19 maja 2008r. będą wypłacane stypendia socjalne na wnioski złożone w miesiącu wrześniu 2007r. Osoby, które otrzymały decyzje przyznające stypendium proszone są o zgłaszanie się do Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Zabrodziu ul. W. S. Reymonta 47, tel. 029 75 712 27 od pn.- do pt. w godz. od 8:00 do 16:00. Stypendia będą wypłacane na podstawie przedłożonych rachunków do 30 czerwca 2008r.


Dzień Patrona Publicznej Szkoły Podstawowej w Adelinie13.05.2008r.

    Dzień 22 kwietnia to dla Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Henryka Nowackiego w Adelinie dzień szczególny - corocznie w rocznicę nadania szkole imienia obchodzony jest Dzień Patrona. W tym roku uroczystość...


Sprawozdanie z realizacji budżetu 9.05.2008r.

Wójt Gminy zaprasza do zapoznania się ze sprawozdaniem z realizacji Budżetu Gminy Zabrodzie za 2007r.


Wyniki naboru8.05.2008r.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinsp. ds. inwestycji, remontów, modernizacji dróg gminnych i promocji gminy...


Wokalista "Oddziału Zamkniętego" w gimnazjum08.05.2008r.

    5 maja Publiczne Gimnazjum im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Zabrodziu gościło byłego wokalistę kultowego zespołu Oddział Zamknięty...


Małe muzeum w Niegowie06.05.2008r.

    W dniu 4 maja 2008r za aprobatą władz kościelnych oraz z pomocą władz samorządowych obyło się uroczyste otwarcie Skarbczyka Parafialnego - naszego małego muzeum. Na jego miejsce wybrano pomieszczenie znajdujące się w zabytkowej organistówce sąsiadującej z kościołem, gdzie po przeprowadzeniu częściowych prac adaptacyjnych lokalu, zgromadzono...


Uroczyste otwarcie Centrum Kształcenia29.04.2008r.

    W piątek 25.04.2008 r. w Gminnym Centrum Kultury w Zabrodziu odbyło się uroczyste otwarcie Centrum Kształcenia, powstałego w ramach projektu "Wioska Internetowa - kształcenie na odległość na terenach wiejskich" współrealizowanego...


Ogłoszenie21.04.2008r.

    Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wyszkowie uprzejmie informuje,
że codziennie w godzinach od 9:00 - 16:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Zabrodziu, pracownik Urzędu Skarbowego w Wyszkowie będzie przyjmował roczne sprawozdania podatkowe (PIT-y) za 2007 rok.
Serdecznie zapraszamy.

p.o. Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wyszkowie
mgr Agnieszka Ewa Ogonowska


Zaproszenie na sesję17.04.2008r.

Zaproszenie na XVI sesję Rady Gminy Zabrodzie, która odbędzie się w dniu 25.04.2008r o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zabrodziu...


Ogłoszenie14.04.2008r.

      Uprzejmie informujemy, że w związku z zarządzeniem nr 16/2008 Wójta Gminy w Zabrodziu z dnia 10.04.2008r., w dniu 2 maja 2008r. Urząd Gminy w Zabrodziu oraz jednostki organizacyjne Gminy Zabrodzie będą nieczynne.


Dofinansowanie zakupu podręczników14.04.2008r.

      Wójt Gminy Zabrodzie informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających naukę od 1 września 2008r.w oddz. "O" , kl. I. II, III, szkoły podstawowej...


Ogłoszenie31.03.2008r.

      Urząd Gminy w Zabrodziu poszukuje chętnych osób do odbycia stażu, bądź przygotowania zawodowego w charakterze pracownika biurowego w Urzędzie Gminy w Zabrodziu.
Zainteresowane osoby bezrobotne z wykształceniem minimum średnim proszone są o zgłoszenie się do Urzędu - pokój nr 5 lub tel. (029) 757 19 64.

Wójt Gminy Zabrodzie
Adam Ołdak


Gospodarka Wodna Dla Obszarów Dorzeczy - Konsultacje społeczne31.03.2008r.

W poniższych plikach zostały zamieszczone materiały dotyczące II tury konsultacji społecznych dotyczących gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy.
Zapraszamy do zapoznania się z materiałami Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz wypełnienia ankiety.


Informacja28.03.2008r.

Obchody III rocznicy śmierci JANA PAWŁA II w dniu 2-kwietnia 2008r....


Informacja27.03.2008r.

      Urząd Gminy w Zabrodziu informuje, że zgodnie z art. 21 ust. 4 i 5 ustawy o lasach (Dz. U. z 2005r. Nr 45, poz. 435 z późn. zm) w siedzibie Urzędu Gminy Zabrodzie (pokój nr 12) został wyłożony do wglądu na okres 60 dni projekt uproszczony planu urządzenia lasu w miejscowościach: Anastazew, Choszczowe, Lipiny, Młynarze.
Uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.
Zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu w terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu do Starosty Powiatu Wyszkowskiego, który wydaje decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków.

Wójt Gminy Zabrodzie
Adam OłdakOdbiór odpadów wielkogabarytowych17.03.2008r.

     Urząd Gminy w Zabrodziu uprzejmie informuje, że w dniu 9 kwietnia 2008r. odbędzie się odbiór odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego, elektronicznego oraz folii rolniczej...


Nabór na wolne stanowisko - lista kandydatów13.03.2008r.

      Lista kandydatów spałniających wymagania formalne na stanowisko podinspektora ds. inwestycji, remontów, modernizacji dróg gminnych i promocji gminy w Urzędzie Gminy w Zabrodziu...


Szkolenia dla rolników6.03.2008r.

MAZOWIECKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W WARSZAWIE
POWIATOWY ZESPÓŁ DORADCÓW W WYSZKOWIE
Zapraszają na
Kurs chemizacyjny
dla
- rolników stosujących środki ochrony roślin
- rolników pobierających dopłaty bezpośrednie do gruntów rolnych.

Zapisy u doradcy (Agnieszka Powierża) w godzinach dyżurów.
Świadectwo ukończenia kursu ważne 5 lat.
Termin do uzgodnienia.


Szkoła Równych Szans3.03.2008r.


"Bliżej kultury, sportu i turystyki" - pod taką nazwą Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zabrodziu realizowała projekt w ramach programu SZKOŁA RÓWNYCH SZANS...


Obwieszczenie03.03.2008r.

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodaranowania przestrzennego gminy Zabrodzie


Zaproszenie na sesję29.02.2008r.

Zaproszenie na XV sesję Rady Gminy Zabrodzie, która odbędzie się w dniu 6.03.2008r o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zabrodziu...


Szkolenia dla rolników20.02.2008r.

MAZOWIECKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W WARSZAWIE
POWIATOWY ZESPÓŁ DORADCÓW W WYSZKOWIE
Zapraszają na szkolenia:

1. Program rolnośrodowiskowy zgodnie z nowym programowaniem - szkolenie powiatowe
26 marca 2008 roku o godzinie 10.00
w Gminnym Centrum Kultury w Zabrodziu

2. Agrotechnika kukurydzy w warunkach zagrożenia zachodnią korzeniową stonką kukurydzianą
5 marca 2008 roku o godzinie 10.00
w Gminnym Centrum Kultury w Zabrodziu

3. Wypełnianie wniosków obszarowych w 2008 roku
5 marca 2008 roku o godzinie 10.00
w Gminnym Centrum Kultury w Zabrodziu


Nabór na wolne stanowisko 20.02.2008r.

Urząd Gminy w Zabrodziu ogłasza nabór na wolne stanowisko
podinspektora ds. inwestycji, remontów, modernizacji dróg gminnych i promocji gminy...


Szkolenia dla rolników15.02.2008r.

MAZOWIECKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W WARSZAWIE
POWIATOWY ZESPÓŁ DORADCÓW W WYSZKOWIE
Zapraszają na szkolenia:

1. PROW na lata 2007-2013:
- Modernizacja gospodarstw rolnych
- Ułatwienie startu młodym rolnikom

19 lutego 2008 roku o godzinie 10.00
w Gminnym Centrum Kultury w Zabrodziu

2. Dopłaty obszarowe do gruntów rolnych w 2008 roku
19 lutego 2008 roku o godzinie 12.00
w Gminnym Centrum Kultury w Zabrodziu


Nabór na stanowisko (Aktualizacja 3.03.2008r., 6.03.2008r.)11.02.2008r.

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZABRODZIU
ogłasza nabór na wolne stanowisko
specjalisty ds. świadczeń rodzinnych


PPWOW12.02.2008r.

        Wójt Gminy Zabrodzie informuje, że Gmina Zabrodzie przystąpiła do realizacji Programu Integracji Społecznej w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich.
Na realizację usług społecznych gmina otrzymała 77 800 Euro tj. 281 862 zł.
Projekty będą kierowane do trzech grup beneficjentów:
- ludzi starszych;
- dzieci i młodzieży;
- rodzin z dziećmi.


Ferie 200811.02.2008r.

Dzieci szkół podstawowych oraz młodzież gimnazjalną zapraszamy na zajęcia sportowe, turnieje, wyjazd na basen, zajęcia plastyczne, rekreacyjne, projekcje filmów...


Teatrzyk dla dzieci7.02.2008r.


GMINNE CENTRUM KULTURY w Zabrodziu zaprasza na teatrzyk dla dzieci z elementami ekologii pt.
"Bocian i żaba"
w wyk. Studia Teatralnego ART-RE z Krakowa,
który odbędzie się w dniu 13 luty 2008r. o godz. 1300 w siedzibie GCK.
Serdecznie zapraszamy


Ogólnopolski konkurs grantowy5.02.2008r.

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży zaprasza organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie Grantowym ogłoszonym w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności "Równać Szanse 2008".


XI Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek - Zabrodzie 200821.01.2008r.

      W dniu 17-stycznia o godz.10:00 w Gminnym Centrum Kultury w Zabrodziu odbył się XI Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek - Zabrodzie 2008. Po uroczystym powitaniu i otwarciu...


Zaproszenie na sesję18.01.2008r.

Zaproszenie na XIV sesję Rady Gminy Zabrodzie, która odbędzie się w dniu 31.01.2008r o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zabrodziu.


XI Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek 15.01.2008r.

Wójt Gminy
oraz
Gminne Centrum Kultury w Zabrodziu
zapraszają miłośników wspólnego kolędowania
na XI Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek Zabrodzie 2008,
który odbędzie się w siedzibie GCK
w dniu 17-stycznia 2008 o godz. 1000.

W programie poza przesłuchaniami w kat. A (kl. 0-III) i kat. B (kl. IV-VI) przewidziano występ gościnny Wychowanków DPS Gaj-Fiszor oraz Uczniów Publicznego Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zabrodziu

Serdecznie zapraszamy


Komunikat dot. wymiany dowodów osobistych04.01.2008r.

      Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przypomina, że termin ważności książeczkowych dowodów osobistych upływa z dniem 31 marca 2008 r., jednak...


Badania słuchu28.12.2007r.

W dniu 8-stycznia od godz. 1100 w Gminnym Centrum Kultury w Zabrodziu odbywać się będą bezpłatne BADANIA SŁUCHU...


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu