Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaOGŁOSZENIE

      Wójt Gminy Zabrodzie informuje, że można składać wnioski o zwrot kosztów zakupu podręczników dla uczniów klas I, II, III szkoły podstawowej oraz dla uczniów klasy II gimnazjum. Wnioski do pobrania w szkołach i gimnazjum. Wypełniony i potwierdzony wniosek przez dyrektora szkoły o uczęszczaniu ucznia do danej klasy należy złożyć w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Zabrodziu do 15 lipca 2010r.
Dochód na jedną osobę w rodzinie nie może przekroczyć 351,00 złotych.
Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia o wysokości dochodów.
Zwrot za zakupione podręczniki nastąpi po złożeniu rachunku, faktury lub potwierdzenia przez daną szkołę zakupu podręczników.
Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu 29 757 12 27

Wójt Gminy Zabrodzie
Adam Ołdak


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu