Polski English Gmina Zabrodzie Herb i Flaga,,Zieleń wokół nas"

      W okresie od kwietnia do czerwca 2010 r. realizowany był przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym projekt ekologiczny ,,Zieleń wokół Nas'' w ramach Programu Integracji Społecznej PPWOW.

  W ramach projektu:
 • przeprowadzono we wszystkich placówkach z terenu gminy Zabrodzie akcję ,,Przywitajmy wiosnę czystością'' (uczniowie porządkowali tereny wokół szkół , zajęli się pielęgnacją roślin doniczkowych)
 • posadzono drzewa i krzewy przy kompleksie sportowym w Zabrodziu
 • przeprowadzono konkursy :

  - plastyczny,, Zieleń naszym domem'' wśród uczniów klas 0-III szkół podstawowych;
  wzięło w nim udział 48 uczniów

  Wyniki konkursu:
  kategoria oddziału ,,0''
  I m - Martyna Pakuła - PSP w Adelinie
  II m - Zuzanna Korywczak - PSP w Zabrodziu
  III m - Aneta Chuda - PSP w Zabrodziu

  kategoria klasa I-III
  I m - Kinga Boguszewska - PSP w Adelinie
  II m - Damian Wójcik - PSP w Kicinach
  III m - Klaudia Zalewska - PSP w Adelinie

  - wiedzy ekologicznej wśród uczniów klas IV-VI szkół podstawowych;
  wzięło w nim udział 46 uczniów

  II m - Mateusz Szymański - PSP w Adelinie
  Natalia Powierża - PSP w Kicinach
  Sebastian Mróz - PSP w Zabrodziu
  III m - Paweł Jędrasik - PSP w Zabrodziu

  - literacki ,,Bajka ekologiczna'' dla uczniów gimnazjum; wzięło w nim 6 uczniów

  II m - Aleksandra Kaczyńska - Publiczne Gimnazjum w Zabrodziu

  - fotograficzny ,, O te miejsca warto dbać'' dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

  I m - Marzena Mystkowska - Zespół Szkół w Zabrodziu
  II m - Kamil Gizińśki - Zespół Szkół w Zabrodziu

      Projekt został zakończony uroczystym wręczeniem nagród dla laureatów oraz dyplomów dla uczestników.
      Uroczystość ta miała miejsce w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Adelinie . Uczniowie klas IV-VI pod kierunkiem opiekunów - Pani Anny Laskowskiej, Pani Emilii Nowickiej i Pani Elżbiety Królik przygotowali inscenizację o tematyce ekologicznej ,,Wiosna w lesie'' . Na zakończenie przygotowano poczęstunek z grilla.
      Zgodnie z ofertą usług objęto uczniów wszystkich placówek oświatowych oraz mieszkańców z terenu gminy Zabrodzie.
      Podjęte działania miały wpływ na ukształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan najbliższej okolicy. Poprawiono walory estetyczne i atrakcyjność gminy Zabrodzie. Uwrażliwiono na piękno przyrody. Przeprowadzono ideę ochrony środowiska wśród społeczności lokalnej i szkolnej.


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu