Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaZabrodzie, dnia 14.03.2007 r.                

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na stanowisko podinsp. ds. organizacyjnych i obsługi rady gminy
w Urzędzie Gminy w Zabrodziu

        Informuję, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko podinsp. ds. organizacyjnych i obsługi rady gminy została zatrudniona Pani Joanna Urszula Ryszawy zam. Obrąb.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

        Pani Joanna Urszula Ryszawy spełniła wszystkie wymagania formalne wynikające z ogłoszenia o naborze. Posiada tytuł magistra uzyskany w Warszawskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej im. E. Wiszniewskiego, Wydział Stosunków Gospodarczych i Zarządzania.
Wykazała się dobrą znajomością przepisów prawa oraz zagadnień dotyczących zakresu zadań przewidzianych na stanowisku podinsp. ds. organizacyjnych i obsługi rady gminy. Przedstawiona kandydatka daje gwarancje poprawnego wykonywania powierzonych zadań.

Wójt
Adam Ołdak

© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu