Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaZabrodzie, dnia 12 czerwca 2014r.

O G Ł O S Z E N I E

      Urząd Gminy w Zabrodziu informuje, ze Rada Gminy w Zabrodziu w dniu 09 czerwca 2014r. podjęła uchwałę nr XLIII/231/2014 w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze gminy Zabrodzie na okres od 10 lipca 2014r. do 09 lipca 2015r
Stawki opłat wynoszą, netto:

 1. za 1 m3 pobieranej wody dla wszystkich odbiorców w wysokości - 2,40 zł
 2. za 1m3 ścieków odprowadzanych kolektorem oraz dowożonych dla wszystkich dostawców w wysokości - 3,50 zł
 3. miesięczna stawka abonamentowa od odbiorcy wody wynosi - 2,40 zł
 4. do wyżej wymienionych stawek doliczany będzie należny podatek VAT.


Zabrodzie, dnia 27 kwiecień 2012r.

O G Ł O S Z E N I E

Urząd Gminy w Zabrodziu informuje, że Rada Gminy w Zabrodziu w dniu 26 kwietnia 2012r podjęła uchwałę Nr XVIII/113/2012 w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbiór odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych i wynoszą one:

 • odbiór worka o poj. 120l - 18,00zł/szt.
 • opróżnianie pojemnika o poj. do 120l - 15,00zł/szt.
 • opróżnianie pojemnika o poj. od 120l do 140l - 17,00zł/szt.
 • opróżnianie pojemnika o poj. od 140l do 240l - 27,00zł/szt.
 • opróżnianie pojemnika o poj. od 240l do 1100l - 62,00zł/szt.
 • odbiór pojemnika powyżej 1100l - 90,00zł za 1m3 odpadów.
 • odbiór i transport nieczystości ciekłych: 25,00zł za 1m3.

Górne stawki opłat zawierają należny podatek VAT.

Wójt Gminy
Adam Ołdak© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu