Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaSzansa na 6
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

,,Szansa na 6"

Temat: Jakie latające drapieżniki żyją w naszym kraju?
Uczniowie poznają charakterystyczne cechy budowy ptaków drapieżnych. Wykonują ćwiczenia, które wymagają poruszania się w atlasach oraz kluczach ornitologicznych dzięki czemu uczą się systematyki ptaków drapieżnych. Zapoznają się także z nazwami ptaków drapieżnych, potrafią przyporządkować im odpowiednie środowisko życia, miejsce gniazdowania oraz rodzaj i sposób pobierania pokarmu. Uczniowie grają w grę Piotruś z drapieżnikami, która polega na dopasowaniu gatunku do odpowiedniego opisu. Wykorzystana jest także gra Leć na łowy w której to trzeba znaleźć pary dwóch takich samych gatunków ptaków drapieżnych. Dzięki grom wiedza na temat ptaków drapieżnych zostaje powtórzona i usystematyzowana.

Temat: Które sowy mają uszy?
Uczniowie poznają gatunki sów żyjących w Polsce oraz charakterystyczne cechy ich budowy. Przedstawione zostają także gatunki sów żyjące Polsce. Uczniowie dostają obrazki sów z zakodowanymi ich nazwami oraz karty z krótkim opisem każdego z tych gatunków. Gra polega na rozszyfrowaniu nazw i dopasowaniu opisu. Cała lekcja zostaje podsumowana filmem p.t. ,,Sowy Polski".

Temat: Co jedzą ptaki drapieżne?
Uczniowie dowiadują się na czym polega łańcuch pokarmowy oraz piramida liczebności. Poznają techniki polowań ptaków drapieżnych. Klasa zostaje podzielona na grupy, każda losuje obrazek z przedstawionym jednym typem polowania. Zadaniem każdej grupy jest przedstawienie ilustracji tak aby pozostałe grupy odgadły sposób polowania. Na podstawie wykresu z orientacyjnym składem pokarmowym ptaków drapieżnych uczniowie wypełniają swój arkusz i obserwują różnicę między gatunkami monofagicznymi a polifagicznymi. Grupy losują obrazki z różnymi organizmami. Zadaniem każdej grupy jest ułożenie w prawidłowego łańcucha pokarmowego. Zajęcia podsumowane są krzyżówką, która zawierała zagadnienia z tematu.

Anna Tryniszewska-Elas


Realizatorzy projektu ,,Szansa na 6"
GMINA ZABRODZIE
KRAJOWE STOWARZYSZENIE INICJATYW

© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu