Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaŚlubowanie klas pierwszych w PSP w Dębinkach

    Dzień 29 października 2009r. to ważna data w życiu naszej szkoły.
    Tego dnia uczniowie klasy pierwszej zdali swój pierwszy szkolny egzamin i zostali pasowani na uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. C. K. Norwida w Dębinkach.
    Do uroczystości ślubowania uczniowie przygotowywali się pod okiem wychowawczyni od początku roku szkolnego. Uczyli się piosenek, wierszy, poznawali prawa i obowiązki ucznia.
    Uroczystość odbyła się na korytarzu szkolnym, który przybrał na ten dzień odświętny wygląd. Uczniowie przybyli w galowych strojach. Na korytarzu zebrała się społeczność szkolna.
    Na początek dyrektor szkoły mgr Jadwiga Teodorczyk skierowała do uczniów ciepłe słowa, witając ich wśród braci uczniowskiej. Następnie pierwszoklasiści wspierani przez ,,wybrańców starszyzny uczniowskiej" zaprezentowali program artystyczny, w czasie którego przeszli swój pierwszy w życiu egzamin- ,,egzamin na ucznia". Wszyscy zdali go celująco. Kulminacyjnym punktem było ślubowanie na sztandar szkoły.
    Po ślubowaniu Pani Dyrektor wielkim ołówkiem pasowała pierwszaków na uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. C. K. Norwida w Dębinkach.
    Uczniowie klasy I otrzymali dyplomy, plakietki z logo szkoły oraz prezenty od Rady Rodziców. Rodzice przygotowali też niespodziankę w postaci słodkiego przyjęcia. Na koniec uroczystości były pamiątkowe zdjęcia.© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu