Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaKarta Dużej Rodziny

      W dniu 27 maja 2014 roku Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.
W ramach programu wprowadzona została Karta Dużej Rodziny, jako dokument zapewniający specjalne uprawnienia rodzinom z co najmniej trojgiem dzieci bez względu na dochód w rodzinie.
W praktyce chodzi o zniżki za wstęp w opłatach do instytucji podległych ministrom, np. niektórych muzeów, instytucji wystawienniczych, parków narodowych, rezerwatów przyrody, obiektów rekreacyjno-sportowych.
Kartę przyznaje się na wniosek członka rodziny wielodzietnej i jest ona wydawana bezpłatnie.
Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronach internetowych rodzina.gov.pl oraz mpips.gov.pl
W gminie Zabrodzie informacje oraz wnioski w sprawie Karty Dużej Rodziny można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zabrodziu (Dział Świadczeń Rodzinnych)


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu