Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaSZKOŁA RÓWNYCH SZANS

      "Bliżej kultury, sportu i turystyki" - pod taką nazwą Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zabrodziu realizowała projekt w ramach programu SZKOŁA RÓWNYCH SZANS.
      W wyniku konkursu szkoła pozyskała środki na realizację tego projektu w wysokości 76 186 zł. Fundusze te były przeznaczone na poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych. Nauczyciele podjęli się realizacji 11 działań, w tym: warsztaty muzyczne, koło teatralne, zajęcia sportowe W zdrowym ciele, zdrowy duch, koło języka angielskiego, zajęcia pozalekcyjne Moja bliższa i dalsza ojczyzna, koło regionalne Śladem wycinanek, zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami ekologii, zajęcia pozalekcyjne Baśniowe podróże, koło turystyczno-przyrodnicze, koło przyjaciół książki. Również część kosztów zielonej szkoły w Bieszczadach została pokryta z pozyskanych środków.
      Działania były prowadzone od maja 2007 r. do stycznia 2008 r. Do udziału w zajęciach zachęcała uczniów różnorodność i atrakcyjność form. Odbyły się 564 godziny zajęć pozalekcyjnych, w których łącznie uczestniczyło 165 uczniów. Dzieci wzięły udział w 20 wycieczkach, m.in. 4 wyjazdach do teatrów warszawskich, jednym wyjeździe do kina oraz wycieczkach poznawczych do Warszawy, Pułtuska, Białowieży, Kamieńczyka, Tłuszcza.
      Uczestnicy zajęć sportowych uczestniczyli w 16 wyjazdach na basen, gdzie pod nadzorem instruktora uczyli się pływać i korzystali z rekreacji w wodzie.
      Zdolności artystyczne uczniowie mogli rozwijać na warsztatach muzycznych i na zajęciach koła teatralnego, a efekty pracy były prezentowane szerszemu forum np. koncert kolęd w kościele parafialnym w Niegowie, występy teatralne dla przedszkolaków, oprawa artystyczna uroczystości gminnej Złote Gody Par Małżeńskich.
      Jednym z celów projektu było poznanie historii i tradycji naszego regionu. Dzieci podczas wycieczek po najbliższej okolicy odkrywały nieznane dotychczas fakty historyczne, tradycje, zwyczaje, ciekawostki. Korzystając z badań i publikacji Bractwa Zabrodzkiego uczniowie poszerzali swoją wiedzę na temat historii naszej gminy. Poznały walory przyrodniczo-turystyczne swojej małej ojczyzny i uczyły się odpowiedzialności za nią. Podczas wycieczki na wydmy lucynowsko-mostowieckie podziwiały piękno, największych w Europie, wrzosowisk mącznicowych.
      Formą zachęcenia uczniów do rozwijania zainteresowań były przeprowadzane konkursy. Większość z nich przyjęła formę plastyczną, np. Zachęcamy do segregowania odpadów, W krainie baśni, Piękna jest moja ojczyzna, Wycinanki ludowe. Prace dzieci zostały wyeksponowane na wystawach szkolnych i zaprezentowane rodzicom. Laureaci otrzymali wartościowe nagrody.
      Dzięki udziałowi w programie SZKOŁA RÓWNYCH SZANS szkoła została wyposażona w nowe pomoce dydaktyczne, m.in. kamerę i aparat cyfrowy, urządzenie wielofunkcyjne oraz pianino elektroniczne. Chór szkolny zyskał nowe stroje, dziewczęta spódniczki, chłopcy kamizelki. Zakupiono wiele publikacji potrzebnych do prowadzenia zajęć: książki, albumy, nagrania CD.
      Uczniowie chętnie uczestniczyli nawet w kilku działaniach. Poznali alternatywne formy spędzania wolnego czasu, a przy tym świetnie się bawili. Zajęcia rozbudziły nowe zainteresowania i poszerzyły wiedzę z wielu dziedzin.

Zajęcia realizowane w ramach projektu

Warsztaty muzyczne

- prowadzący p. Paweł Getka

Koło teatralne
- prowadząca p. Halina Podleś

Zajęcia sportowe "W zdrowym ciele zdrowy duch"
- prowadzące p. Teresa Wójcik i p. Bogusława Wielgolaska

Koło języka angielskiego
- prowadząca p. Mirosława Janaszek-Czajka

Koło regionalne "Śladem wycinanek"
- prowadząca p. Alina Gotowiec

Zajęcia pozalekcyjne "Moja bliska i dalsza ojczyzna"
- prowadząca p. Wanda Bartosiewicz

Koło turystyczno-przyrodnicze
- prowadząca p. Kazimiera Wójcik

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami ekologii
- prowadząca p. Bogumiła Sternik

Zajęcia pozalekcyjne "Baśniowe podróże"
- prowadząca p. Agnieszka Powierża

Koło Przyjaciół Książki
- prowadząca p. Jolanta Kuchta

koordynator projektu - Małgorzata Antczak


Małgorzata Antczak
Alina Gotowiec
© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu