Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaProjekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej

      Od 1 września 2009 r. w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Adelinie funkcjonuje oddział przedszkola dla 3 i 4 - latków w ramach projektu ,,Edukacja od dziecka". Projekt ten realizowany jest przez Gminę Zabrodzie i Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
      Przedszkole czynne jest pięć dni w tygodniu w godzinach 7:00 - 17:00. Uczestnikami projektu jest 25 dzieci oraz ich rodzice, zamieszkałych na terenie Gminy Zabrodzie.

Z dziećmi pracuje dwóch nauczycieli - wychowawców:
- Pani Agnieszka Morka
- Pani Justyna Korybczak
oraz jeden opiekun grupy - Pani Mariola Pióro.

W ramach projektu realizowane są następujące bloki tematyczne:
- zajęcia plastyczne 2 h tygodniowo,
- zajęcia muzyczne 2 h tygodniowo,
- zajęcia sportowo-ruchowe 2 h tygodniowo,
- zajęcia z logopedą 2 h tygodniowo,
- zajęcia z nauki j. angielskiego 2 h tygodniowo.

Nauczyciele realizują treści i zadania zawarte w podstawie programowej.
Wychowawcy grupy mają możliwość korzystania z indywidualnych 10-godzinnych konsultacji metodologicznych ( w wybranym przez siebie obszarze tematycznym).
Realizowane będą również zajęcia dla rodziców: 4 warsztaty po 4 godziny w ciągu roku 2009/2010.
      Projekt przewiduje również zakup materiałów i pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć. Grupa przedszkolna otrzymała nazwę ,,MOTYLKI", w związku z tym dzieci otrzymały worki oraz chusteczki z takim napisem.
W dniu 24 listopada br. odbyło się uroczyste ślubowanie przedszkolaków.


Realizatorzy projektu ,,Edukacja od dziecka"
GMINA ZABRODZIE
KRAJOWE STOWARZYSZENIE INICJATYW

© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu