Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaGmina Zabrodzie kolejny rok w ,,złotej setce" rankingu samorządów

      Miło nam poinformować, iż Gmina Zabrodzie została po raz kolejny wysoko sklasyfikowana w corocznym rankingu samorządów „Europejski samorząd", przygotowanym przez dziennik ,,Rzeczpospolita". W kategorii gmin wiejskich (w sumie 1571 jednostek) gmina zajęła 54 miejsce w skali kraju!

Ranking wskazuje gminy, które najskuteczniej pozyskują fundusze europejskie.

Samorządy oceniane w ran­kingu zostały podzielone na trzy kategorie:
- mia­sta na pra­wach po­wia­tu,
- po­zo­sta­łe gmi­ny miej­skie i miej­sko-wiej­skie,
- gmi­ny wiej­skie.

W tworzeniu rankingu wykorzystano dane z Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Zestawienie powstało na podstawie danych o odchodach budżetowych pochodzących z funduszy unijnych oraz na podstawie wielkości wsparcia unijnego przyznanego z krajowych programów operacyjnych.


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu