Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaSzansa na 6
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W dniu 22 marca 2012 roku od godz. 13.00
w Gminnym Centrum Kultury w Zabrodziu
odbył się Happening pod hasłem ,,TOLERANCJA".

Happening zorganizowany był dla dzieci w wieku 10-12 lat
w ramach projektu ,,Szansa na 6".

      Na Happeningu rozstrzygnięto konkurs literacki w formie opowiadań, rymowanek lub limeryków pt. ,,TOLERANCJA" dla uczniów klas podstawowych.
Komisja w II etapie wytypowała laureatów:

Miejsce I ex aequo:
Marta Przybysz P.S.P. w Dębinkach,
Szymon Tarabuła P.S.P. w Kicinach,
Karolina Kulesza P.S.P. w Adelinie
Krystian Rachubka P.S.P. w Zabrodziu

Nagrodą był : cyfrowy aparat fotograficzny

Miejsce II ex aequo:
Aleksandra Górczak P.S.P. w Dębinkach,
Patryk Koza P.S.P. w Kicinach,
Kinga Roguszewska P.S.P. w Adelinie
Mariola Paź P.S.P. w Zabrodziu

Nagrodą była: gra SCRABLE

Wyróżnienia:
Patrycja Sajnog PSP w Dębinkach,
Patrycja Torbińska PSP w Kicinach,
Paulina Jowita Nida PSP w Adelinie
Emila Kosicki PSP w Zabrodziu

Nagrodą był: odtwarzacz MP3

Wszystkim uczniom gratulujemy.
Konkurs miał za zadanie uwrażliwić dzieci, a pośrednio również ich rodziców na brak wrażliwości społecznej i zrozumienia dla ludzi odmiennych od nas samych. O braku akceptacji dla innego koloru skóry, wyznania, poglądów czy sposobu ubierania się.
Realizatorzy projektu ,,Szansa na 6"
GMINA ZABRODZIE
KRAJOWE STOWARZYSZENIE INICJATYW

© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu