Polski English Gmina Zabrodzie Herb i Flaga     Archiwum wiadomości
     2015 rok


Życzenia Wielkanocne
życzenia

Sprawozdania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabrodziu02.04.2015r.

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Zabrodzie za 2014 rok

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZABRODZIU ZA ROK 2014


Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Zabrodzie25.03.2015r.

      Zapraszamy na na V Sesję Rady Gminy Zabrodzie, która odbędzie się w dniu 31.03.2015. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zabrodziu...


NIE dla wypalania traw24.03.2015r.
NIE dla wypalania traw NIE dla wypalania traw

WARSZAWSKA SYRENKA - Konkurs recytatorski19.03.2015r.

      W dniu 18-marca w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zabrodziu odbyły się eliminacje gminne XXXVIII Konkursu Recytatorskiego WARSZAWSKA SYRENKA, w efekcie których wyłoniono reprezentację naszej gminy w etapie powiatowym...


Zaproszenie06.03.2015r.

      Zapraszamy do udziału w pracach nad Strategią Obszaru Metropolitalnego Warszawy do roku 2030. Pragniemy poinformować, że w związku z trwającymi pracami nad Strategią...


Obwieszczenie Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 26.02.2015 r.04.03.2015r.

      Na podstawie art. 11d ust.5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. Nr 80 poz. 721 z późn. zm.), art. 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamiam, że w dniu 26.02.2015 r. została wydana decyzja Nr 1/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lipiny", gm. Zabrodzie...Balet dla dzieci02.03.2015r.


OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PODINSPEKTORA DS. ORGANIZACYJNYCH I OBSLUGI RADY GMINY26.02.2015r.

      Urząd Gminy w Zabrodziu ogłasza nabór na wolne stanowisko Podinspektora ds. Organizacyjnych i Obsługi Rady Gminy. Wymiar czasu pracy: 1 etat. Wymagania niezbędne...


Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Zabrodzie24.02.2015r.

      Zapraszamy na na IV Sesję Rady Gminy Zabrodzie, która odbędzie się w dniu 27.02.2015. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zabrodziu...


Grypa ptaków - informacja dla hodowców drobiu13.02.2015r.

      W związku z wystapieniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków typu H5N8 na terenie Państw Członkowskich Unii Europejskiej, której potencjalnym źródłem zakażenia są dzikie ptaki poleca się...


NABÓR NA WOLNE STANOWISKO KIEROWNIKA REFERATU PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO, OCHRONY ŚRODOWISKA I INWESTYCJI03.02.2015r.

      Urząd Gminy w Zabrodziu ogłasza nabór na wolne stanowisko Kierownika Referatu Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji. Wymiar czasu pracy: 1 etat. Wymagania niezbędne...


RADOSNE ŚWIĘTOWANIE02.02.2015r.

      20 stycznia 2015r. odbyła się uroczystość nadania naszemu przedszkolu nazwy LEŚNE SKRZATY. W tym ważnym dniu uczestniczyła cała społeczność przedszkolna oraz zaproszeni goście Swoją obecnością zaszczycili...


Kongres "Innnowacyjny młody rolnik"29.01.2015r.

Komunikat dla płatników składek KRUS29.01.2015r.

      31 stydnia 2015 r. upływa ustawowy termin na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne rolników i ubezpieczenie zdrowotne. Kara Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje w związku z monitami od rolników o niedoręczeniu im imiennych przekazów...


Informacja o nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników29.01.2015r.

      1 stycznia 2015 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1831), która m.in. w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników...


Kozucha kłamczucha28.01.2015r.

      23-stycznia przedstawieniem bajki pt. ,,Kozucha kłamczucha" zaznaczył swoją obecność na Mazowszu zespół Studia Małych Form Teatralnych ART-RE z Krakowa. Aktorzy którzy odwiedzają nas systematycznie za każdym razem oferują porcję wspólnej z dziećmi zabawy...


Operat opisowo-kartograficzny27.01.2015r.

      Starosta Powiatu Wyszkowskiego podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniach od 16 lutego 2015 roku do 6 marca 2015 roku w sidzibie Starostwa Powiatowego w Wyszkowie zostanie wyłożony do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych...


Przerwy w dostawie energii elektrycznej27.01.2015r.

      Informujemy, iż w najbliższych dniach na terenie Gminy Zabrodzie planowene są wyłączenia energii elektrycznej...


Projekty Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym - konsultacje społeczne23.01.2015r.

      Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zapisami Dyrektywy Powodziowej i ustawy Prawo wodne, Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i Dyrektorzy Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej opracowali projekty Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym (PZRP) dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami i zgłaszania uwag przy pomocy formularza...


Środa z Funduszami dla Przedsiębiorców22.01.2015r.

      Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym z cyklu ,,Środa z Funduszami dla...". W czasie spotkań przedstawimy ogólne informacje o planowanych w nowym budżecie unijnym środkach dla różnych grup osób i instytucji. Na piąte spotkanie zapraszamy Przedsiębiorców planujących aplikować o środki finansowe w nowej perspektywie finansowej przewidzianej na lata 2014-2020...


Bajka dla dzieci16.01.2015r.


Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 16.01.2015r.

      Urząd Gminy w Zabrodziu przypomina o obowiązku złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku 2014 i wniesienia opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż/podawanie napojów alkoholowych w roku 2015 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2015 r. ...


Obwieszczenie Starosty Powiatu Wyszkowskiego16.01.2015r.

      Starosta Powiatu Wyszkowskiego zawiadamia o wszczęciu postępowania na wniosek Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 22.12.2014 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lipiny, gm Zabrodzie...


Kolonie zimowe dla dzieci rolników 15.01.2015r.

      Gmina Zabrodzie przyjmuje zapisy na kolonie zimowe dla dzieci rolników w wieku od 8 do 16 lat (od 2006r. do 1998r.). Organizatorem kolonii jest NSZZ Rolników Indywidualnych ,,Solidarność" Biuro Rady Krajowej w Warszawie. Miejsce kolonii - Ośrodek wypoczynkowy ,,KRAKOWIANKA", Zawoja Widły...


XVIII Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek13.01.2015r.

      XVIII Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek odbył się 8-stycznia w Gminnym Ośrodku Kultury w Zabrodziu. Jak co roku wzięli w nim udział uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy. Jury w składzie: S. Lidia Lewandowska - Dyrektor DPS dla Dzieci w Niegowie, Wiesława Oleksiak - KGW w Zabrodziu, O. Dariusz Jankiewicz Kapelan...


Zielony ORLIK w ferie13.01.2015r.


Uwaga zagrożenie powodziowe !!!11.01.2015r.

      W związku ze znacznym wzrostem stanu wód w rzece Bug oraz Fiszor w ostatnich dniach, w dniu dzisiejszym (11.01.2015r.) od godzinie 10:30 na terenie Gminy Zabrodzie dla sołectw Młynarze i Słopsk wprowadzone zostało pogotowie przeciwpowodziowe.
Zwracam się z prośba do osób zamieszkujących tereny zalewowe o podjęcie działań mających na celu zabezpieczenie dobytku oraz przygotowanie się do ewentualnej ewakuacji.

Niezbędne informacje znajdą Państwo na stronie Gminy Zabrodzie w zakładce Poradnik Przeciwpowodziowy: http://zabrodzie.pl/index.php?strona=aktualnosc96

Aktualny stan wody śledzić można na stronie: http://www.pogodynka.pl/polska/podest/zlewnia_bugu

W przypadku wystąpienia zagrożenia proszę o kontakt pod numerami:
Kier GZZK - Jeziórski Marek 601-326-930
OSP Zabrodzie - 0 516 022 998 Państwowa Straż Pożarna - 998


WIGILIA W GMINIE ZABRODZIE09.01.2015r.

      W dniu 19 grudnia 2014 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Zabrodziu około 100 mieszkańców Gminy Zabrodzie wzięło udział w uroczystej Wigilii Bożego Narodzenia. Organizacją tej uroczystości, którą swoim patronatem objął Wójt - Pan Tadeusz Michalik...


Dożywianie dzieci w roku szkolnym 2014/201508.01.2015r.

      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu informuje, że od miesiąca grudnia 2014r. przyjmowane są wnioski (podania) na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2014/2015 w okresie od 02 stycznia 2015 do 30 czerwca 2015...


Informacja07.01.2015r.

      Informujemy, iż od 02.01.2015 r. Leśniczy Lasów Niepaństwowych Piotr Stadnik przyjmuje interesantów w środy w godz. 8:00 - 10:00 w pok. nr 15. Tel. 605 315 011.


Koniec kadencji sołtysów02.01.2015r.

      W dniu 30 grudnia 2014r. radni Gminy Zabrodzie podjęli uchwałę w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów na terenie gminy Zabrodzie. Zebrania odbędą się w miesiącu styczniu i lutym 2015r. w 22 sołectwach gminy...


Moja przyszłość02.01.2015r.

      Klasa IIIc Publicznego Gimnazjum w Zabrodziu w dniu 10 grudnia 2014r. wzięła udział w wycieczce do Warszawy. Wycieczka została zorganizowana w ramach projektu...


Podstawowa Opieka Zdrowotna02.01.2015r.

      Wykaz podmiotów, które na dzień dzisiejszy podpisały umowę w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej...


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu