Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaZabrodzie, dn. 29.12.2005r.

OGŁOSZENIE

          Urząd Gminy w Zabrodziu uprzejmie informuje mieszkańców, że odbiór stałych odpadów komunalnych do 31 maja 2006 r. będzie odbywać się na dotychczasowych zasadach to znaczy odpady w workach będą odbierane na koszt Gminy wg niżej załączonego harmonogramu.
Do 1 czerwca 2006 roku wszyscy właściciele nieruchomości zgodnie z regulaminem o utrzymaniu czystości i porządku w gminie są zobowiązani do zawarcia indywidualnych umów z uprawnionym przewoźnikiem na odbiór stałych i płynnych odpadów komunalnych. Koszty wywozu odpadów ponosić będą właściciele nieruchomości.
          Aktualnie zezwolenie Wójta Gminy Zabrodzie na odbiór stałych odpadów komunalnych na terenie gminy posiada: MPK Sp. z o.o., 07-400 Ostrołęka, ul. Kołobrzeska 5, tel. 029 769 18 00.

Wójt Gminy Zabrodzie
Inż. Marek Gołaszewski


HARMONOGRAM ZBIÓRKI STAŁYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY ZABRODZIE NA OKRES OD 01.01.2006 DO 31.05.2006

Lp.Nazwa sołectwaDni i miesiące odbioru
IIIIIIIVV
  1  Adelin  4    1    1    12    10  
2Anastazew4111210
3Basinów4111210
4Karolinów4111210
5Kiciny4111210
6Choszczowe4111210
7Mościska4111210
8Obrąb4111210
9Płatków4111210
10Podgać4111210
11Przykory4111210
12Mostówka1815292624
13Zabrodzie1815292624
14Zazdrość1815292624
15Słopsk1815292624
16Młynarze1815292624
17Niegów1815292624
18Gaj1815292624
19Dębinki1815292624
20Lipiny1815292624
21Wysychy1815292624
22Głuchy1815292624

Odpady należy wystawić na poboczu drogi publicznej do godz. 800 w dniu odbioru.


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu