Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaWarsztaty twórcze "Zabrodzkie klimaty"

      Warsztaty twórcze w ramach projektu ZABRODZKIE KLIMATY realizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Zabrodziu, dobiegły końca. Dla entuzjastów różnego typu form wyrazu artystycznego były one szansą na pogłębienie dotychczasowych i uzyskanie nowych umiejętności. Zajęcia realizowano w trzech dziedzinach:
MUZYKA I ŚPIEW LUDOWY, w trakcie których podjęto próbę wykorzystania miedzy innymi zbiorów i opracowań utworów muzycznych: Ks. Henryka Nowackiego, twórcy wielu interesujących, rzadko uczonych i odtwarzanych pieśni oraz anonimowych twórców ludowych. Zajęcia odbywały się w okresie kwiecień- lipiec i skorzystało z nich 20 uczestników w wieku od 13 do 74 lat.
SZTUKI PLASTYCZNE, to przede wszystkim możliwość poznania nowych technik i próba utrwalenia piękna i walorów historyczno-przyrodniczych mazowieckiej wsi oraz istotnych dla historii i kultury obiektów naszych okolic. Zajęcia realizowano w lipcu co pozwoliło w pełni skorzystać z możliwości plenerowych. W warsztatach wzięło udział 15 uczestników w wieku 9 - 14 lat.
RĘKODZIEŁO ARTYSTYCZNE I LUDOWE, to trzeci z realizowanych bloków tematycznych. Głównym tematem warsztatów było zapoznanie i przybliżenie zwłaszcza najmłodszemu pokoleniu istoty i piękna rękodzieła ludowego i artystycznego. Charakterystycznego dla tych terenów w tym: wikliniarstwo, haft, tkactwo, dziewiarstwo. Zajęcia odbywały się w okresie maj - czerwiec i skorzystało z nich 27 uczestników w wieku 8-13 lat

Realizacja projektu miała na celu zaktywizowanie w kierunku poszukiwania i rozwijania drzemiących talentów w zakresie własnej osobowości i potrzeb dzielenia się umiejętnościami i osiągnięciami. Proponowane w projekcie formy stwarzały uczestnikom możliwość wyboru pomiędzy zróżnicowanymi tematycznie zajęciami artystycznymi , ale także zwiększały szanse uczestnictwa poprzez równoległe korzystanie z dostępnych form. Taki układ proponowanych zajęć uatrakcyjnił ofertę i łączył realne potrzeby mieszkańców w zakresie dostępu do form aktywnego i twórczego wypoczynku.© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu