Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaKONSULTACJE SPOŁECZNE

     W związku z obowiązkiem, jaki nakłada na samorządy ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przedstawiam do konsultacji PROJEKT ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY ZABRODZIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2013.
    Opracowywany program będzie stanowić podstawę współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania aktywności pożytku publicznego. Program ten określa zasady, formy i zakres współpracy Gminy Zabrodzie z organizacjami pozarządowymi i umożliwia powierzenie lub wspieranie zadań publicznych.
    Wszelkie uwagi i propozycje prosimy składać na piśmie w terminie do 17 września 2012 roku do godz. 15.00 na dziennik podawczy Urzędu Gminy w Zabrodziu, ul. Wł. St. Reymonta 51 lub e-mailem : sekretariat@zabrodzie.pl


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu