Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaWAKACYJNE ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE W WIEJSKIM DOMU KULTURY W ANASTAZEWIE

      Stowarzyszenie Ochrony Przyrody Anastazewa i Okolic zorganizowało podczas wakacji zajęcia świetlicowe dla dzieci z terenu Gminy Zabrodzie, które prowadzone były od 03.08.2013r. do 14.09.2013 r. w Wiejskim Domu Kultury w Anastazewie.
      Zajęcia prowadzone były dwa razy w tygodniu, w ramach których odbywały się warsztaty z zakresu malarstwa, witrażu oraz czerpania papieru (1 dzień w tygodniu), a także zajęcia sportowe i rekreacyjne ( 1 dzień w tygodniu). Oprócz w/w zajęć dzieci brały udział w wycieczkach do Warszawy, podczas których zwiedzały Stare Miasto, ZOO, stadion Narodowy, pływały statkiem po Wiśle oraz wzięły udział w seansie filmowym.
      Warsztaty, w których brało udział około 20 dzieci prowadzone były przez wolontariuszy. Pomocy w prowadzeniu świetlicy udzielali także rodzice, którzy m. in. przygotowywali posiłki dla uczestników zajęć. Na zakończenie zajęć świetlicowych został zorganizowany przy współudziale Stowarzyszenia „Ad Tatrum" rajd rowerowy. Za aktywny udział w zajęciach wszyscy uczestnicy i wolontariusze otrzymali drobne upominki.
      W/w świetlica mogła prowadzić zajęcia dzięki zaangażowaniu Lokalnej Grupy Działania „Równina Wołomińska" w Tłuszczu, która udzieliła wsparcia finansowego, Publicznej Szkoły Podstawowej w Adelinie i Gminnego Ośrodka Kultury w Zabrodziu, którzy udostępnili sprzęt sportowy oraz różnego rodzaju gry planszowe.
      Prezes Stowarzyszenia Ochrony Przyrody i Okolic - Pan Wacław Sternik, który był inicjatorem powyższych zajęć świetlicowych, składa podziękowanie wszystkim uczestnikom za zaangażowanie i udział w tym przedsięwzięciu, dzięki któremu dzieci i młodzież mogła w czasie wakacji aktywnie spędzić czas wolny, nabywając nowych umiejętności, promując zdrowy styl życia poprzez uprawnianie sportu, poszerzając swoją wiedzę na temat środowiska naturalnego, a także zawiązując nowe, satysfakcjonujące przyjaźnie.


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu