Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaIX GMINNY PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK
- ZABRODZIE 2006

      ......odbył się 12-stycznia 2006r. w Gminnym Centrum Kultury w Zabrodziu. Prócz rozśpiewanych dzieci młodzieży wszystkich szkół podstawowych oraz Publicznego Gimnazjum i Zespołu Szkół im. Wł. St. Reymonta w Zabrodziu naszymi gośćmi byli:
Wójt Gminy - inż. Marek Gołaszewski, który od dziewięciu lat jest honorowym patronem tego wydarzenia kulturalnego,
Przewodniczący Rady Gminy - Andrzej Krzeczkowski,
Radni Gminy Zabrodzie, Radni Powiatu Wyszkowskiego na czele z P. Barbarą Gietka, która jednocześnie jest Skarbnikiem Gminy,
Ks. Tadeusz Jabłecki - Proboszcz Parafii w Kicinach,
Siostry Samarytanki Benedyktynki z Niegowa i Fiszoru na czele z S. Dyrektor DPS w Niegowie - Lidią Cecylią Lewandowską i S. Dyrektor DPS Fiszor w Gaju Damaris - Małgorzatą Kałdowską.
Przy tej okazji odwiedzili nas również Dyrektorzy szkół i innych jednostek organizacyjnych gminy a mianowicie: Elżbieta Sosnowska, Hanna Gajewska, Maria Kaczmarska, Irena Dziarska, Wiesława Oleksiak, mieszkańcy oraz prasa lokalna.
      Przygotowując tegoroczne pastorałki dużo myśleliśmy o naszym drogim Papieżu Janie Pawle II, który kiedyś powiedział "Kolędy nie tylko należą do naszej historii, lecz poniekąd tworzą naszą historię narodową i chrześcijańską".
      W związku z faktem, że postać naszego Wielkiego Rodaka jest nam wszystkim szczególnie bliska i tęsknimy za nim bardzo, chcąc przywołać Jego obecność, w głównym miejscu scenografii zamieściliśmy piękny portret Jana Pawła II wykonany przez zaprzyjaźnioną z GCK Panią Ewę Kalata. Na zakończenie naszego spotkania wszyscy razem odśpiewaliśmy ulubioną Papieską pastorałkę "Oj, maluśki, maluśki".

      W tym roku w przeglądzie wzięło udział ponad 80- dzieci z klas 0-III oraz klas IV-VI, do konkursu zgłoszono 20- różnych kolęd i pastorałek.
W Kategorii A (dzieci młodsze) zwyciężczynią okazała się Natalia Kwiatek z PSP w Kicinach, wykonała utwór pt."Nie było miejsca dla Ciebie".
II-miejsce wyśpiewały uczennice kl. I PSP w Adelinie Paulina Pielak, Patrycja Kostrzewa, Patrycja Kopczyńska, Kinga Mackiewicz i Mateusz Stańczak.
III- miejsce przypadło Karolinie Boguszewskiej z Oddz. "O" PSP w Zabrodziu.
Wyróżnienie otrzymał kwartet męski czyli uczniowie kl. III PSP w Adelinie - Piotr Urbanowski, Kamil Mackiewicz, Konrad Puławski i Marcin Perzanowski.
W Kategorii B (dzieci starsze) I-miejsce zajęły uczennice PSP w Adelinie - Elwira Paź, Aleksandra Kaczyńska, Barbara Kotowicz za utwór pt."Przbieżeli do Betlejem".
Jury w tej katerorii przyznało dwa równorzędne miejsca II i tak wywalczyły je uczennice PSP w Dębinkach - Karolina Gotowiec i Magdalena Zaręba oraz uczennica PSP w Zabrodziu Sandra Banasiak.
Przyznano również dwa równorzędne miejca III, uczennicom: Idze Wójcik z PSP w Zabrodziu oraz Klaudii Reniewicz i Patrycji Laskowskiej z PSP w Adelinie.

      Tegorocznych uczestników przeglądu oceniało JURY w składzie:
S. Lidia - Cecylia Lewandowska - Przewodnicząca
S. Damaris - Małgorzata Kałdowska
P. Wiesława Oleksiak
P. Kazimierz Świerk
P. Jan Getka

      Gościnnie poza konkursem kolędy zaprezentowały uczennice Publicznego Gimnazjum w Zabrodziu : Sylwia Przybysz, Daria Żak i Paulina Stosio oraz uczennice Zespołu Szkół im. Wł. St. Reymonta: Mariola Kowalczyk, Milena Kaflik i Paulina Grzegorzewska.

      Organizatorzy już dziś zapraszają na X- Jubileuszowy Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek w przyszłym roku.
A wszystkim uczestnikom, ich opiekunom i współorganizatorom tegorocznego pastorałkowego spotkania bardzo dziękują.


Małgorzata Wiśniewska    


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu