Polski English Gmina Zabrodzie Herb i Flaga
INFORMACJA

            Terenowa Komisja ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych klęską suszy na terenie Gminy Zabrodzie powołana przez Wojewodę Mazowieckiego w dniu 03.08.2006r. zakończyła pracę przekazując opinie Komisji dotyczące wysokości poniesionych strat do Banku Spółdzielczego w Wyszkowie Oddział w Zabrodziu.
            Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość uzyskania kredytów klęskowych oprocentowanych 1,2% w skali rocznej ze spłatą w okresie 24 miesięcy.
Komisja prosi Sz. Panie/Panów Sołtysów o przekazanie powyższej informacji mieszkańcom swojego sołectwa.
Wszelkie informacje dotyczące kredytów klęskowych można uzyskać w Oddziale Banku w Zabrodziu pod numerem tel. 0-29 757-12-15


Przewodniczący Komisji Terenowej           
Tadeusz Michalik                     


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu