Polski English Gmina Zabrodzie Herb i Flaga,,50- lat minęło..."

    ,,50- lat minęło..." to temat przewodni tegorocznej uroczystości związanej z wręczeniem medali za wieloletnie pożycie 16 parom małżeńskim, która dla Jubilatów zamieszkałych na terenie Gminy Zabrodzie odbyła się 10 października. Jak co roku uroczystość rozpoczęto Mszą Świętą w intencji szacownych jubilatów i ich rodzin w Kościele Parafialnym pw. Świętej Trójcy w Niegowie. Celebrowaną przez Proboszcza Ks. Janusza Krzyżewskiego w asyście Wikariusza Ks. Mariusza Morki. Oficjalna część obchodów jubileuszu odbyła się w sali gimnastycznej Publicznego Gimnazjum w Zabrodziu, gdzie po krótkim powitaniu i złożeniu życzeń Wójt Gminy Zabrodzie - P. Adam Ołdak, Przewodniczący Rady Gminy - P. Krzysztof Laskowski, Sekretarz Urzędu Gminy P. Agnieszka Sosnowska oraz Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego P. Renata Wiśniewska dokonali ceremonii wręczenia medali Państwu:

za 60-lecie pożycia

Henryce i Tadeuszowi Młynarskim
z Choszczowego

za 50-lecie pożycia

Jadwidze i Janowi Kowalewskim z Głuch
Halinie i Henrykowi Pieńczuk z Głuch
Kazimierze i Tadeuszowi Garbarczyk z Głuch
Leokadii i Józefowi Pakuła ze Słopska
Mariannie i Czesławowi Jędrasik ze Słopska
Kazimierze i Józefowi Banasiakom ze Słopska
Apolonii i Eugeniuszowi Fluks z Głuch
Aleksandrze i Stanisławowi Młynarskim z Karolinowa
Józefie i Romanowi Osman z Basinowa
Stanisławie i Stanisławowi Paź z Zabrodzia
Zofii i Marianowi Pergoł z Dębinek
Władysławie i Józefowi Powierża z Basinowa
Czesławie i Stanisławowi Szymańskim z Choszczowego
Cecylii i Stanisławowi Wiśniewskim ze Słopska
Bogusławie i Edwardowi Wójcik z Zazdrości

    Po uroczystym toaście i chóralnym odśpiewaniu sto lat, zaproszonych gości podjęto obiadem oraz tortem okolicznościowym. Całości dopełnił występ zespołu ludowego ,,OBEREK" oraz serdeczne rozmowy i liczne wspomnienia.

MW


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu