Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaKształcenie przez taniec

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

Gmina Zabrodzie
zakończyła realizację projektu
,,Kształcenie przez taniec"

  Uczestnikami tego projektu było 32 osoby zamieszkujące teren Gminy Zabrodzie. Uczestnicy byli podzieleni na dwie grupy. Każda z grup uczestniczyła w 52 godzinach zajęć obejmujących :
- naukę tańca towarzyskiego,
- naukę tańca ludowego
- a także miała możliwość zapoznania się z dorobkiem kulturowym regionu.

Zajęcia prowadzone były przez profesjonalistów: Studio Tańca Anny Głogowskiej i Marcina Wrzesińskiego.
W czasie zajęć uczestnicy mieli zapewniony drobny poczęstunek. Na zakończenie zajęć otrzymali upominki, a także certyfikaty potwierdzające udział w Projekcie.
To był bardzo trafiony Projekt. Zyskał aprobatę zwłaszcza wśród młodych mieszkańców Gminy. Podczas uroczystości zakończenia Projektu Wójt Gminy Adam Ołdak zapewnił, że nadal będzie czynił starania aby w przyszłości pozyskać środki finansowe na realizację podobnych przedsięwzięć.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom projektu za aktywny udział.

Gmina Zabrodzie realizuje projekt
,,KSZTAŁCENIE PRZEZ TANIEC"

obejmujący następujące zajęcia:
- Naukę tańca towarzyskiego,
- Naukę tańca ludowego,
- Prezentację dorobku kulturowego regionu

    Zajęcia prowadzone były na sali gimnastycznej Publicznego Gimnazjum w Zabrodziu przez Szkołę Tańca Anny Głogowskiej w dwóch grupach 16-osobowych od dnia 01.02.2009r do 31.08.2009r.
Projekt w całości sfinansowany został przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wartość projektu wynosiła 49 670,00 zł.Do pobrania
 
Publikacja przekazana
uczestnikom projektu
        Plakat


Galeria zdjęć z realizacji projektu

     

     

     

     

     

     

     Realizatorzy projektu ,,Kształcenie przez taniec"
GMINA ZABRODZIE
KRAJOWE STOWARZYSZENIE INICJATYW- Powrót -


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu