Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaINFORMACJA O SZKOLENIACH - ROZWÓJ OSOBISTY UCZESTNIKÓW VI EDYCJI PROJEKU SYSTEMOWEGO ,,AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH NA WSI"

      W miesiącu lipcu 2013 r rozpoczęły się szkolenia dla 13 uczestników w ramach VI edycji projektu systemowego ,,Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych na wsi" realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu. W okresie od 01/07/2013 do 30/08/2013 zaplanowane są i realizowane następujące szkolenia:

od 01/07/2013 do 19/08/2013
- indywidualne konsultacje z psychologiem - po cztery godziny na uczestnika, łącznie 52 godzin porad indywidualnych psychologa,
- trening kompetencji i umiejętności społecznych - 7 spotkań po 6 godzin, łącznie 42 godziny.

od 05/07/2013 do 30/08/2013
- indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym wypracowanie Indywidualnego Planu Działania po cztery godziny na uczestnika, łącznie 52 godzin porad indywidualnych doradcy,
- grupowe warsztaty poszukiwania pracy , 7 spotkań po 6 godzin, łącznie 42 godziny.

od 21/08/2013 do 27/08/2013
- szkolenia z zakresu prawa: rodzinnego, pracowniczego i działalności gospodarczej, 4 spotkania po 5 godzin, łącznie 20 godzin.

VI edycja projektu systemowego pod nazwą:
,,Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych na wsi "

Realizator projektu : Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu ul. Władysława Stanisława Reymonta 51, 07-230 Zabrodzie; tel / fax 297571262, e-mail: gops@zabrodzie.pl


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu