Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaKonsultacje społeczne

12.12.2011r.

      W związku z obowiązkiem, jaki nakłada na samorządy ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przedstawiam do konsultacji PROJEKT ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY ZABRODZIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2012.

      Opracowywany program będzie stanowić podstawę współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania aktywności pożytku publicznego. Program ten określa zasady, formy i zakres współpracy Gminy Zabrodzie z organizacjami pozarządowymi i umożliwia powierzenie lub wspieranie zadań publicznych.

      Wszelkie uwagi i propozycje prosimy składać na piśmie w terminie do 19 grudnia 2012 roku do godz. 15.00 na dziennik podawczy Urzędu Gminy w Zabrodziu, ul. Wł. St. Reymonta 51 lub e-mailem: sekretariat@zabrodzie.pl

Do pobrania:
- Formularz uwag
- Projekt Rocznego Programu Współpracy Gminy Zabrodzie z Organizacjami
   Pozarządowymi na 2012r.


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu