Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaProjekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

"W POSZUKIWANIU SZTUKI"

Zakończono kolejny projekt realizowany przez Gminę Zabrodzie w partnerstwie z Krajowym Stowarzyszeniem Inicjatyw
pod nazwą ,,W poszukiwaniu sztuki" obejmującego uczestnictwo
w bezpłatnych zajęciach:
- Muzycznych - nauki gry na flecie i nauki gry na gitarze dla 20 uczestników oraz
- Plastycznych - ,,Sztuka w kolorach", także dla 20 uczestników.

      Uczestnikami projektu były dzieci w wieku 8-15 lat zamieszkujące teren Gminy Zabrodzie, zainteresowane nabyciem nowych umiejętności. Zajęcia prowadzone były na terenie gminy przez doświadczonych i wykwalifikowanych trenerów, wieloletnich nauczycieli.
      Na zakończenie zajęć zorganizowano konkurs plastyczny oraz wystawę prac uczestników.
      Podczas uroczystości zakończenia Projektu Wójt Gminy - Adam Ołdak wręczył wszystkim zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w zajęciach.

Wszystkim dzieciom dziękujemy za aktywny udział.

Projekt ,,W poszukiwaniu sztuki" w całości finansowany został przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Realizatorzy projektu ,,W poszukiwaniu sztuki"
GMINA ZABRODZIE
KRAJOWE STOWARZYSZENIE INICJATYW- Powrót -


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu