Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaZabrodzie dnia, 09.12.2008r.

OGŁOSZENIE

      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu informuje, że w dniu 19 grudnia 2008r. o godz. 1100 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zabrodzie odbędzie się spotkanie z uczestnikami projektu systemowego ,,Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych na wsi". Informujemy, że w ramach w/w projektu 10 uczestniczek ukończyło kurs ABC Przedsiębiorczości ze znajomością obsługi komputera i kasy fiskalnej.
      Nadmieniamy, że uczestniczki projektu, zgłaszają chęć podjęcia pracy zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami.
      Zaprasza się zatem zainteresowanych przedsiębiorców, osoby prowadzące działalność gospodarczą ( tj. sklepy. magazyny, hurtownie) - poszukujących nowych pracowników na w/w spotkanie informacyjne, celem nawiązania kontaktów zawodowych z uczestnikami projektu.

Kierownik GOPS
Irena Dziarska


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu