Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaPRAWA DZIECKA OCZAMI DZIECKA

      20 listopada 2014 roku w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Adelinie odbył się apel, na którym zaprezentowano pokaz multimedialny o prawach dziecka i jego potrzebach. Nasz zespół odpowiedział na list Ministra Edukacji Narodowej i Rzecznika Praw Dziecka w sprawie obchodów I Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka, który został ustanowiony na ten dzień. Pani Emilia Nowicka w bardzo ciekawy sposób zaprezentowała wszystkim, że uczeń ma w szkole poza obowiązkami również swoje prawa, o których powinien wiedzieć, by móc je egzekwować. Są one spisane w statucie szkoły, do której uczeń uczęszcza, a samorząd szkolny jest pierwszym przedstawicielem i obrońcą praw ucznia. Po prezentacji Pani Dyrektor wręczyła uczniom i przedszkolakom upominki za wykonanie prac plastycznych na temat: ,,Prawa dziecka oczami dziecka". Wyróżnione prace zostały wyeksponowane na szkolnym korytarzu, by przypominały dzieciom, iż mają swoje prawa i powinny wiedzieć, jak z nich korzystać, a dorosłym przypominać, że mają tych praw zawsze przestrzegać.

,,Czegoż można bardziej życzyć całemu narodowi i całej ludzkości,
wszystkim dzieciom świata, jeśli nie owej lepszej przyszłości,
w której poszanowanie praw dziecka stanie się pełną rzeczywistością…".
Jan Paweł II


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu