Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaZakończenie roku szkolnego2012/2013 w Szkole Podstawowej im. C. K. Norwida w Dębinkach

      Dzień rozdania świadectw to jeden z najprzyjemniejszych dni w życiu każdego ucznia. Również uczniowie Szkoły Podstawowej w Dębinkach czekali na ten dzień z utęsknieniem. Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2012/2013 rozpoczęło się o godz. 9.00 Mszą świętą, którą odprawił proboszcz parafii Postoliska ks. Waldemar Sierpiński.
Następnie odbyła się uroczysta akademia. Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu narodowego przez społeczność szkolną, głos zabrała dyrektor szkoły Jadwiga Teodorczyk. Przywitała zaproszonych gości: przedstawicieli Urzędu Gminy Zabrodzie Pana wójta Adama Zdzisława Łossana, sekretarz gminy Agnieszkę Sosnowską, przewodniczącego Rady Gminy Zabrodzie Andrzeja Garbarczyka oraz przewodniczącą Rady Rodziców Agatę Koźlik, nauczycieli, pracowników szkoły oraz uczniów. Szczególne słowa uznania skierowała do rodziców, dziękując za okazane wsparcie i zaangażowanie. W swoim wystąpieniu podziękowała wszystkim za całoroczną pracę, uczniom gratulowała wyników w nauce, a także życzyła słonecznych i bezpiecznych wakacji.
Następnie pani dyrektor wręczyła świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie oraz stuprocentową frekwencję.
Rodzice absolwentów z najwyższą średnią: Kamili Sabala i Dominiki Górczak otrzymali listy gratulacyjne.
W dalszej części uroczystości szóstoklasiści pod kierunkiem swojej wychowawczyni Pelagii Kaski przedstawili program artystyczny, poprzez który starali się wyrazić wdzięczność nauczycielom i rodzicom za trud wychowania i nauczania na etapie szkoły podstawowej.
Swoich starszych kolegów pożegnali uczniowie klasy V, życząc im dalszych sukcesów w gimnazjum.
Wójt gminy wręczył nagrodę dla Najlepszego Absolwenta roku szkolnego 2012/2013, którą otrzymała uczennica Kamila Sabala za bardzo dobre wyniki w nauce oraz najwyższą ilość punktów ze sprawdzianu po szkole podstawowej.
Pani Agnieszka Sosnowska podziękowała Pani dyrektor i nauczycielom prowadzącym dodatkowe zajęcia w ramach projektu „Szansa na 6" za pracę i zaangażowanie w realizację projektu.
Po oficjalnej części uczniowie udali się do swoich klas, aby otrzymać upragnione świadectwo.


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu