Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaProjekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

Gmina Zabrodzie realizuje projekt
,,Edukacja przez ruch"

      Zapraszamy mieszkańców Gminy Zabrodzie do udziału w bezpłatnych zajęciach obejmujących:
- naukę tańca współczesnego, towarzyskiego, ludowego
- prezentację historii regionu.

INFORMACJE I ZGŁOSZENIA W BIURZE PROJEKTU
Edukacja przez ruch27.06.2011r.

      Gmina Zabrodzie w dniu 22.06.2011 roku zakończyła realizację projektu ,,Edukacja przez ruch". Uczestnikami tego projektu było 30 osób zamieszkujących teren Gminy Zabrodzie. Uczestnicy byli...


Edukacja przez ruch11.02.2011r.

      Gmina Zabrodzie wraz z Krajowym Stowarzyszeniem Inicjatyw w dniu 10 lutego 2011 roku rozpoczęła realizację projektu pn. ,,Edukacja przez ruch".
Uczestnikami projektu jest 30 osób uczących się, zamieszkujących teren Gminy ....
Realizatorzy projektu ,,Edukacja przez ruch"
GMINA ZABRODZIE
KRAJOWE STOWARZYSZENIE INICJATYW- Powrót -


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu