Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO PRZEZ SZÓSTOKLASISTÓW Z ADELINA

      27 czerwca 2013r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. ks. Henryka Nowackiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Adelinie odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego przez uczniów klasy VI. Na uroczystość oprócz uczniów z klas V i oczywiście VI, nauczycieli i rodziców, przybyli także zaproszeni goście - p.o. Wójta Gminy Zabrodzie - Pan Adam Łossan oraz Sekretarz Gminy Zabrodzie - Pani Agnieszka Sosnowska.
      Po powitaniu, pani Dyrektor Katarzyna Jackowska poprosiła wszystkich zebranych o uczczenie minutą ciszy pamięci zmarłych - Pauliny Wiśniewskiej, uczennicy klasy VI, która zmarła w październiku oraz zmarłego w maju Wójta Gminy Zabrodzie - p. Adama Ołdaka.
      Następnie społeczny zastępca dyrektora - Pani Ewa Strzelczyk przypomniała sukcesy uczniów klasy szóstej i pożegnała ich w imieniu Rady Pedagogicznej i Pracowników Zespołu słowami wiersza Maxa Ehrmanna „Dezyderata", a uczniowie klasy V pożegnali starszych kolegów wierszem, piosenką Rafała Brzozowskiego „Za mały jest świat" oraz upominkiem.
      Po ślubowaniu, uczniowie klasy VI otrzymali świadectwa ukończenia Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Henryka Nowackiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Adelinie oraz zaświadczenia o wyniku sprawdzianu szóstoklasisty. Po wręczeniu pamiątkowych książek dla absolwentów, nagród i dyplomów dla najlepszych uczniów a także podziękowań i listów gratulacyjnych dla rodziców, nadszedł czas na wręczenie nagrody Wójta dla najlepszego absolwenta w roku szkolnym 2012/2013. Nagrodę z rąk Pana Adama Łossana odebrała Karolina Kulesza.
      Pani Dyrektor zaskoczyła wszystkich uczniów, wręczając w tym roku dwie nagrody dyrektora. Otrzymały je - Karolina Giza - za uzyskanie maksymalnej liczby punktów na sprawdzianie szóstoklasisty oraz Karolina Kostrzewa - za uzyskanie bardzo wysokich wyników w nauce (średnia 5.09) oraz wzorowe zachowanie.
      Pani Agnieszka Sosnowska - Sekretarz Gminy Zabrodzie oraz Pani Teresa Skwarska - Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Zabrodziu otrzymały z rąk Pani Dyrektor tytuł i odznaczenie „Przyjaciel Szkoły", przyznane za życzliwość, bezinteresowną pomoc oraz wsparcie udzielane naszej placówce.
      Na zakończenie uroczystości uczniowie klasy VI - a właściwie już Absolwenci, zaprosili wszystkich do obejrzenia części artystycznej, składającej się z kabaretu oraz wspomnień. Uczennice Karolina Giza i Kamila Sadowska przygotowały dla wszystkich niespodziankę - film, składający się ze zdjęć, na których zostały utrwalone chwile z życia klasy VI.
      Po wręczeniu kwiatów, nauczyciele i goście zostali zaproszeni na poczęstunek przygotowany przez rodziców absolwentów a uczniowie klasy V na ostatnia wspólną dyskotekę. Zanim jednak rozbrzmiały pierwsze takty muzyki, uczniowie klasy VI posadzili na terenie szkoły pamiątkowe drzewko.
      Zabawa taneczna, przerywana meczami piłki nożnej oraz konkursami, trwała do godziny 20.
      I tak pożegnaliśmy kolejnych absolwentów… Życzymy im udanych i pełnych słońca wakacji!

Anna Deluga


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu