Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaI Piknik Rodzinny w Adelinie - Relacja

      6 czerwca 2013r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. ks. Henryka Nowackiego w Adelinie odbył się I Piknik Rodzinny.
Aby podkreślić rodzinną atmosferę spotkania uczniowie, nauczyciele i rodzice byli ubrani na czerwono- a kolor czerwony jak wiadomo jest symbolem miłości i energii.

Pani dyrektor Katarzyna Jackowska powitała przybyłych gości i życzyła wszystkim wspaniałej zabawy.
Pierwszym punktem programu pikniku była część artystyczna w wykonaniu uczniów klasy III przygotowana pod kierunkiem wychowawcy klasy pani Anny Laskowskiej. Ciepłe słowa dzieci kierowały do wzruszonych rodziców. Następnie dzieci z każdej klasy odczytały wiersze zamieszczone na przygotowanych przez siebie laurkach, które później wręczyły rodzicom. Chwilę potem każde dziecko ze swoim rodzicem ozdabiało czerwony balon miłymi rysunkami i słowami (między innymi: Kocham Cię!, Moja Mama jest najwspanialsza!, Mam wspaniałych rodziców!). Balony zostały później zawieszone na wstążce, co tworzyło wspaniałą dekorację uroczystości.

Po pierwszej części programu Pikniku Rodzinnego rodzice wraz z dziećmi zaproszeni zostali do udziału w konkurencjach sportowych, konkursach plastycznych, a także do loterii fantowej, kawiarenki i na kiełbaski z grilla.
Wspólna zabawa dzieci i dorosłych dostarczyła wielu wrażeń i radości wszystkim uczestnikom.
Piknik zakończył się około godz. 19:30. Zmęczone, ale zrelaksowane rodziny z uśmiechem na twarzy udały się do domów.

Dochody z loterii fantowej, kawiarenki i grilla zostaną przeznaczone
na zakup pomocy dydaktycznych w naszej szkole.

WSZYSTKIM SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ W
I PIKNIKU RODZINNYM!!!
Dyrektor i Nauczyciele
Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Henryka Nowackiego w Adelinie

U.D. i E.S.


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu