Polski English Gmina Zabrodzie Herb i Flaga     Kultura


        Gminny Ośrodek Kultury w Zabrodziu

        W ramach działalności kulturalno-oświatowej GOK rokrocznie organizuje:
- Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek.
- Konkurs Piosenki Przedszkolnej „WESOŁE NUTKI”.
- Dożynki Gminne.
- Jubileusze 50-lecie Pożycia Par Małżeńskich.
- Konkursy: czytelnicze, plastyczne itp.

Gminny Ośrodek Kultury w Zabrodziu

ul. Wł. St. Reymonta 2
07-230 Zabrodzie

029-757-12-54

e-mail: gok@zabrodzie.pl


        Ostatnio GOK jest inicjatorem konkursu „BARWY LATA” na najpiękniejszy ogród i posesję w Gminie Zabrodzie, jak również konkursu historycznego „MOJA MAŁA OJCZYZNA - GMINA ZABRODZIE”.
W GCK funkcjonują ponadto dwie grupy taneczne dziecięca i młodzieżowa.
Tu także odbywają się zajęcia AEROBIKU dla dorosłych.
Instytucja ta jest miejscem pracy i spotkań różnego typu grup kobiet samotnie wychowujących dzieci zorganizowana przez GOPS w Zabrodziu w ramach Klubu KISS. Działa również nieformalna grupa młodzieżowa „MY MŁODZI”.
Tu także mieści się punkt konsultacyjny GKRPA, przy którym odbywają się systematyczne spotkania grup wsparcia AA i AL - ANON.
        GOK na stałe współpracuje z licznymi instytucjami zarówno lokalnymi, jakimi są szkoły, instytucje będące jednostkami Gminy jak również bardzo aktywnym i jedynym na naszym terenie KOŁEM GOSPODYŃ WIEJSKICH w Zabrodziu. Ponadto instytucjami, jakimi są biblioteki publiczne i instytucje kultury szczebla ponadlokalnego.

        GOK to instytucja otwarta na potrzeby wszystkich mieszkańców, chcących korzystać z naszych usług w sposób zorganizowany.
Wszystkich zapraszamy w dniach:
Od poniedziałku - do czwartku w godzinach 800- 1800
Piątak 800 - 1600
I i IV sobotę każdego miesiąca od 900- do 1500
W trakcie wakacji:
Od Poniedziałku do piątku 900 - 1700© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu