Polski English Gmina Zabrodzie Herb i Flaga

Zabrodzie, dn. 02.10.2006r.     

Nr 7624/39/06

ZAWIADOMIENIE

            Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późn. zm.) oraz art. 61 § 4 KPA zawiadamia się, że w Referacie Planowanie Przestrzennego Ochrony Środowiska i Inwestycji Urzędu Gminy w Zabrodziu toczy się postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek Wójta Gminy Zabrodzie w celu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Gaj - Zazdrość od miejscowości Mostówka gm. Zabrodzie.

            Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentami sprawy i złożyć ewentualne uwagi i zastrzeżenia w referacie Planowania Przestrzennego Ochrony Środowiska i Inwestycji Urzędu Gminy w Zabrodziu ul. Wł. St. Reymonta 51 pok. Nr 10 tel. 757 12 28 w 36 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00 w terminie od dnia 2 października 2006r. do dnia 23 października 2006r.


Do wiadomości:
    1. Sołtys wsi Zazdrość.
    2. Sołtys wsi Gaj.
    3. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
    4. Strona internetowa Urzędu Gminy. BIP.

Wójt Gminy Zabrodzie           
inż. Marek Gołaszewski           


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu