Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaŚwięto Patrona w Gimnazjum w Zabrodziu

          24 maja 2007r. Gimnazjum w Zabrodziu obchodziło już po raz szósty Święto Patrona Szkoły.
          Na Mszy Świętej celebrowanej przez księdza Andrzeja Duszę uczniowie, nauczyciele, rodzice i zaproszeni goście modlili się w intencji rychłej beatyfikacji Kardynała Stefana Wyszyńskiego i prosili o błogosławieństwo dla całej społeczności szkolnej. Wielkim wydarzeniem było odsłonięcie i poświęcenie pomnika Patrona. Aktu odsłonięcia dokonali: Wójt Gminy Zabrodzie Adam Ołdak, przewodniczący Rady Gminy Andrzej Krzeczkowski, przewodnicząca Rady Rodziców Elżbieta Chudy, dyrektor Szkoły Elżbieta Oleksiak. Samorząd uczniowski złożył pod pomnikiem kwiaty i zapalił znicze. Uczniowie klasy IIc przygotowani przez p. Elżbietę Oleksiak przedstawili bardzo ciekawą scenkę o agresji. Sędzia - Patryk Gołębiewski- ferował wysokie wyroki za poniżanie, wyzywanie, gnębienie ucznia przez kolegów, ale także za milczenie i brak sprzeciwu wobec agresji. Obecni na uroczystości gimnazjaliści wypowiedzieli się poprzez głosowanie przeciwko zjawisku agresji.
          Chórzyści przygotowani przez pana Jacka Gajewskiego zaprezentowali pieśni o tematyce patriotycznej i religijnej a także Hymn Szkoły.

       

          Uczniowie przedstawili sprawozdania z całorocznej pracy związanej z Patronem szkoły. Podsumowano zorganizowane konkursy. "Pomnik naszego wielkiego Polaka jest darem, który zobowiązuje. Niech będzie on wezwaniem do godnego życia. Niech wzywa i zobowiązuje do otwierania się na innych w miłości i niesieniu pomocy. Niech przypomina nauki kardynała i wskazuje właściwe wartości"- zakończyła swoje przemówienie dyrektor szkoły Elżbieta Oleksiak.


Elżbieta Oleksiak


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu