Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaStowarzyszenia i fundacje
zarejestrowane i działające na terenie Gminy Zabrodzie

1. Stowarzyszenie Ochrony Przyrody Anastazewa i Okolic
2. Stowarzyszenie na rzecz Gminy Zabrodzie ,,Bractwo Zabrodzkie''

STOWARZYSZENIE OCHRONY PRZYRODY ANASTAZEWA I OKOLIC

Adres:   Anastazew 1
07-230 Zabrodzie
Cele stowarzyszenia:
 1. Propagowanie wśród mieszkańców wsi oraz okolic znaczenia ochrony przyrody
 2. Ochrona zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego
 3. Promowanie zdrowego i ekologicznego stylu życia
 4. Promowanie dawnych obrzędów i obyczajów w naszym regionie
 5. Organizowanie i wspieranie spotkań kulturalno-oświatowych
 6. Upowszechnianie wśród młodzieży kultury fizycznej i sportu
 7. Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
 8. Informowanie społeczności lokalnej o ich prawach
 9. Promowanie gminy i terenu działań stowarzyszenia
 10. Współpraca z władzami samorządowymi gminy, powiatu i województwa w zakresie przygotowania i realizacji planów rozwoju infrastruktury wsi
Telefon:   504 669 236
NIP:   762-19-57-790
REGON:
  141513990
KRS:
  0000310521
Konto bankowe:
  Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.
79 2030 0045 1110 0000 0156 1450
Data utworzenia:
  23.07.2008r.
Statut:  
STOWARZYSZENIE NA RZECZ GMINY ZABRODZIE ,,BRACTWO ZABRODZKIE''

Adres:   ul. W.S.Reymonta 51
07-230 Zabrodzie
Cele stowarzyszenia:
 1. Organizowanie i wspieranie wszelkich przedsięwzięć i działań zmierzających do ochrony i ocalenia od zapomnienia wartości kulturowych;
 2. Podniesienie znaczenia lokalnej kultury ludowej;
 3. Promowanie lokalnych twórców kultury i sztuki;
 4. Promocja zdrowego stylu życia;
 5. Wspieranie działalności świetlic środowiskowych;
 6. Informowanie społeczności lokalnej o integracji z Unią Europejską;
 7. Informowanie społeczności lokalnej o ich prawach ,,Poznaj Swoje Prawa'';
 8. Promowanie Gminy Zabrodzie;
 9. Działanie na rzecz poszanowania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego;
 10. Ochrona naturalnego środowiska na terenie Gminy Zabrodzie poprzez edukację i przedsięwzięcia ekologiczne;
 11. Współpraca z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi o podobnych celach statutowych;
 12. Integracja społeczności lokalnej;
 13. Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, sportowych, społecznych, gospodarczych mających na celu rozwój i promocję gminy i naszego regionu;
 14. Wspieranie inicjatyw społecznych w działaniach na rzecz dobra publicznego oraz wspieranie grup marginalizowanych w szczególności kobiet, dzieci, młodzieży, niepełnosprawnych, seniorów i bezrobotnych.
Telefon:   29 757 12 54
WWW:   www.zabrat.ovh.org
E-mail:   zabrat@op.pl
NIP:   762-19-41-263
REGON:
  141009049
KRS:
  0000280049
Konto bankowe:
  Polski Bank Spółdzielczy w Wyszkowie
84 8931 0003 0323 6633 2000 0001
Data utworzenia:
  10.01.2007r.
Statut:  
     

Aby dodać organizację do spisu należy wysłać dane
wraz ze statutem na adres e-mail: informatyk@zabrodzie.pl
Publikowane będą jedynie dane organizacji non-profit zarejestrowanych na terenie gminy Zabrodzie.


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu