Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaEkologiczna wycieczka przedszkolaków z Adelina

      25 czerwca 2014r. Przedszkolaki z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Adelinie pojechały na wycieczkę ekologiczną do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Tłuszczu, Społecznego Muzeum Ziemi Tłuszczańskiej oraz do ,,Pensjonatu u Judyty" w Obrębie.
Przedszkole cały rok szkolny 2013/2014 kształtowało postawy proekologiczne, realizując treści z Rocznego Planu Pracy nt ,,Mały ekolog" i realizowało treści programu edukacyjnego ,,Mamo, tato, wolę wodę".. Dzieci zdobyły wiadomości na temat wody, jej znaczenia dla życia roślin, zwierząt i ludzi. Poznały sposoby zanieczyszczania wody i skutki tej działalności. Nauczyły się także, jak można oszczędzać wodę i poznały sposoby jej oczyszczania.
Wycieczka do oczyszczalni ścieków w Tłuszczu była uwieńczeniem zajęć o treściach ekologicznych.
Celem wycieczki było:
- Zapoznanie dzieci z niektórymi sposobami oczyszczania wody,
- Uzmysłowienie przedszkolakom skutków zanieczyszczenia wody,
- Zapoznanie z oczyszczalnią ścieków.
      Dzięki uprzejmości i życzliwości Pana Mariusza Dembińskiego - Dyrektora Oczyszczalni w Tłuszczu, który oprowadzał dzieci po zakładzie, dowiedziały się one o sposobach oczyszczania wody. Poznały poszczególne etapy oczyszczania wody poprzez filtrowanie a następnie oczyszczanie jej za pomocą odpowiednich bakterii. Dzieci miały okazję obserwować pracę tych bakterii w specjalnych zbiornikach wodnych.
      Było to niezwykłe przeżycie dla przedszkolaków. Dzięki tej wycieczce dzieci uzmysłowiły sobie jak bardzo ludzie zanieczyszczają wodę i ile pracy należy włożyć w jej oczyszczanie i uzdatnianie.
Na koniec przedszkolaki wręczyły Panu Dyrektorowi podziękowanie w specjalnej teczce z logo naszego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w adelinie.
Później ,,Biedronki" i ,,Pszczółki" zwiedziły Społeczne Muzeum Ziemi Tłuszczańskiej. Dzieci zostały oprowadzone po muzeum, zobaczyły wystawę kolejową oraz pszczelniczą.
      Z zainteresowaniem słuchały opowieści o pociągach, jak i pszczelej rodzinie, miodzie, pyłku i produktach, jakie z nich powstają.
      Ostatnim punktem edukacyjnej wycieczki była wizyta w ,,Pensjonacie u Judytki" w Obrębie. Dzieci radośnie pokrzykując jeździły bryczką. Miały możliwość przejażdżki na koniu. Po wielu atrakcjach dnia, gdy wszyscy zgłodnieli, dzieci piekły kiełbaski. To jednak nie była ostatnia niespodzianka. Na dzieci czekały jeszcze milutkie zwierzątka - króliki, świnie chińskie, ptactwo domowe.


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu