Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaGMINNE OBCHODY DNIA EDUKACJI NARODOWEJ

      14 października w Gminnym Ośrodku Kultury w Zabrodziu spotkali się pracownicy wszystkich mieszczących się na terenie Gminy Zabrodzie placówek oświatowych.
      Uroczystego powitania licznie zgromadzonych gości dokonała dyrektor P Sz. P Elżbieta Sosnowska, jako że w bieżącym roku organizacji tego święta podjęła się szkoła podstawowa w Zabrodziu. Po wspaniale przygotowanym i zaprezentowanym montażu słowno-muzycznym wykonanym przez uczniów kl. II pod kierunkiem P. Bogumiły Sternik oraz występie szkolnego chóru prowadzonego przez P. Pawła Getkę, przyszedł czas na gratulacje i nagrody.
      Jako pierwszy swoje wyrazy podziękowań złożył Wójt Gminy Adam Ołdak, wręczając listy gratulacyjne oraz nagrody dyrektorom gminnych placówek: Elżbiecie Oleksiak - dyr. Publicznego Gimnazjum im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zabrodziu, Elżbiecie Sosnowskiej - dyr. P. Sz. P. im. M. Konopnickiej w Zabrodziu, Katarzynie Jackowskiej - dyr. P. Sz. P. im. Ks. Henryka Nowackiego w Adelinie, Jadwidze Teodorczyk - dyr. P. Sz. P. im. C. K. Norwida w Dębinkach, Marii Kaczmarskiej - dyr. P. Sz. P. im. J. Brzechwy w Kicinach oraz Teresie Skwarskiej - Dyr. Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół. Następnie wręczono nagrody nauczycielom i pracownikom obsługi poszczególnych szkół. Całości dopełniła wspólna fotografia wszystkich uhonorowanych nagrodami, wręczenie przez uczniów symbolicznych kwiatów oraz pyszności przy suto zastawionym stole.

MW


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu