Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaWÓJT GMINY ZABRODZIE INFORMUJE, ŻE MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI O DOFINANSOWANIE DO ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW DLA UCZNIÓW UCZĘSZCZAJĄCYCH W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 DO KLAS I - IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ ORAZ UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW, POSIADAJĄCYCH ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO.

WNIOSKI SĄ DO POBRANIA W GZE-ASZ I W SZKOŁACH.

POMOC FINANSOWĄ MOGĄ OTRZYMAĆ:

  • UCZNIOWIE KLAS I SP, U KTÓRYCH DOCHÓD NA 1 OSOBĘ W RODZINIE NIE PRZEKRACZA 504 ZŁ (NETTO)
  • UCZNIOWIE KLAS II - IV, U KTÓRYCH DOCHÓD NA 1 OSOBĘ W RODZINIE NIE PRZEKRACZA 351 ZŁ (NETTO)
  • UCZNIOWIE KLAS II - IV Z RODZIN, W KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ: WIELODZIETNOŚĆ, SIEROCTWO, CIĘŻKA CHOROBA, ALKOHOLIZM, ZDARZENIA LOSOWE (DOCHÓD MOŻE PRZEKRACZAĆ 351 ZŁ)
  • UCZNIOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM POSIADAJACY ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO: SŁABOWIDZĄCY, NIESŁYSZĄCY, Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU LEKKIM ORAZ Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI SPRZĘŻONYMI, GDY JEDNĄ Z NICH JEST W/W NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ (POZA KRYTERIUM DOCHODOWYM).

WNIOSKI PROSIMY SKŁADAĆ W GMINNYM ZESPOLE EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNYM SZKÓŁ W ZABRODZIU.
DO WNIOSKU NALEŻY DOŁĄCZYĆ ZAŚWIADCZENIA O DOCHODACH NETTO ZA OSTATNI MIESIĄC.
ZWROT KOSZTÓW ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW NASTĄPI PO PRZEDŁOŻENIU PRZEZ RODZICA UCZNIA IMIENNEGO RACHUNKU (WYSTAWIONEGO NA RODZICA) ZA ZAKUPIONE PODRĘCZNIKI.


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu