Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaXVII Gminny Przegląd Kolędi Pastorałek odbył się 17-stycznia 2014r.
w Gminnym Ośrodku Kultury w Zabrodziu

      Jak co roku wzięli w nim udział uczniowie szkół podstawowych z terenu całej gminy.
W ramach przesłuchań konkursowych wystąpiło 32 uczniów w wieku od 6 do 12- lat, prezentując szeroką gamę repertuarową.

W tegorocznym składzie Jury zasiedli:
P. Dorota Szydłowska - nauczyciel i jednocześnie członek Gminnej Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury w Zabrodziu
P. Wiesława Oleksiak i Krystyna Kućmierowska - członkinie KGW Zabrodzie i zespołu ,,Sława"
P. Jacek Gajewski - nauczyciel sztuki Publicznego Gimnazjum w Zabrodziu oraz nauczyciel muzyki w Szkole Filialnej SOSH w Wyszkowie z/s w DPS "Fiszor" w Gaju
Komisji przewodniczył Ks. Andrzej Rybicki - Proboszcz Parafii Świętej Trójcy w Niegowie.

W kategorii A ( kl. 0-III) bezkonkurencyjny okazał się Daniel Banasiak ucz. kl. IIIB PSP w Zabrodziu
II miejsce wyśpiewały również uczennice PSP Zabrodzie czyli: Oliwia Królik, Dagmara Krawczyk, Natalia Górecka, Zuzanna Skwara i Sandra Raniewicz z kl. II B
III miejsce równorzędne zajęli: Ewa Koźlik oraz Mateusz Szczerbiński - uczniowie kl. III PSP w Dębinkach

W kategorii B (kl. IV-VI)
I miejsce - Ewa Świerzak, kl. IV A, II miejsce - Maria Topolewska kl. VI B, obie uczennice PSP w Zabrodziu, III miejsce natomiast przypadło w udziale Oliwii Pyśk ucz. kl. V PSP w Dębinkach

Przesłuchania konkursowe poprzedziły występy w repertuarze kolędowo pastorałkowym w wykonaniu pięciu grup przedszkolnych. Natomiast w przerwie pomiędzy przesłuchaniami konkursowymi zaprezentowali się: Wychowankowie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci ,,Fiszor" w Gaju w tym uczniowie szkoły filialnej pod kierunkiem P. Jacka Gajewskiego, laureaci konkursów szkolnych - Małgorzata Wrzaszczak, Pamela Perzanowska z Publicznego Gimnazjum oraz Sylwia Kur uczennica Zespołu Szkół w Zabrodziu. W sumie poza konkursem swoje prezentacje przedstawiło łącznie ponad 120 występujących przywołując na twarzach widowni bądź co bądź nie tak odległe wspomnienie Świąt Bożego Narodzenia.
Uroczystego odczytania werdyktu dokonał Ks. Andrzej Rybicki, natomiast wręczenia okazjonalnych dyplomów i podziękowań w towarzystwie prowadzącej tegoroczny przegląd P.Marii Padolak dokonał Wójt Gminy - P. Tadeusz Michalik. Każdy uczestnik prócz dyplomu z gratulacjami otrzymał także upominek w postaci słodyczy i drobnych artykułów szkolnych. Na zakończenie wszyscy uczestnicy, ich opiekunowie i organizatorzy przy akompaniamencie organowym P. Pawła Getki wspólnie odśpiewali kolędę pt. ,,W grudniowe noce…"

MW


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu