Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaWycieczka do Kazimierza Dolnego

      Uczniowie Publicznego Gimnazjum w Zabrodziu 10 września wzięli udział w wycieczce do Kazimierza Dolnego. Wyjechali sprzed szkoły o 700. Podróż trwała 3,5 godz.
      Uczestnicy wycieczki tuż po przyjeździe przekonali się, że określenie miasteczka Perłą nad Wisłą nie jest przesadzone. Wiedzeni przez przewodnika zachwycali się urokiem renesansowej architektury i niesamowitą atmosferą miasta. Pięknie wyglądały wzniesienia i zbocza wąwozów porośnięte bujną zielenią. Na stromiznach przeświecały białe kredowe skały. Z powodu remontu z daleka podziwiali okrągłą basztę pierwotnego zamku, ruiny zamku późniejszego oraz kościół farny. Na rynku zachwyciły zwiedzających piękne kamienice: Przybyłów, Górskich i innych. Zwiedzili też Sanktuarium Matki Boskiej Kazimierskiej, które urzeka swoim bogatym wystrojem i historią. Na klasztornym dziedzińcu znajduje się najstarsza w Polsce czynna studnia. Nad rynkiem i śródmieściem dominuje Góra Trzech Krzyży, na którą oczywiście weszli. Krzyże wystawiono po wielkiej zarazie morowej w 1708 r. Z góry można podziwiać panoramę miasta. Z wielkim zainteresowaniem obejrzeli wystawę w Muzeum Przyrodniczym. Kazimierz i okolice mogli też podziwiać płynąc statkiem „Pirat" po Wiśle. Po zjedzeniu obiadu, bogatsi o głębokie przeżycia estetyczne, około godz. 2100 wrócili do Zabrodzia.

J.N.

Koszt wycieczki został sfinansowany przez Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zrealizowane cele wypływają z Programu Profilaktyki realizowanego w Publicznym Gimnazjum w Zabrodziu.
1. Promocja zdrowia fizycznego. Uczeń:
    - ocenia stan swojego zdrowia i zna sposoby zapobiegania chorobom,
    - rozumie znaczenie ruchu dla zdrowia człowieka,
    - umie aktywnie spędzać wolny czas,
    - zna zasady poruszania się po drodze publicznej.

2. Promocja zdrowia psychicznego.
Uczeń:
    - potrafi budować więzi koleżeńskie i integrować się z grupą,
    - potrafi panować nad emocjami, nazywać je i radzić sobie w trudnych sytuacjach,
    - umie samodzielnie i aktywnie zagospodarować wolny czas,
    - potrafi właściwie komunikować się z otoczeniem,
    - dokonuje właściwej samooceny.

3. Profilaktyka przemocy.
Uczeń:
    - zapobiega i reaguje na akty przemocy,
    - przestrzega norm zachowania w szkole i poza nią,
    - zachowuje kulturę słowa, nie stosuje wulgaryzmów,
    - wykazuje się kulturą osobistą i okazuje szacunek innym,
    - zna i potrafi ponieść konsekwencje własnych zachowań.

4. Profilaktyka uzależnień.
Uczeń:
    - zna zgubny wpływ na organizm papierosów, alkoholu i substancji psychoaktywnych,
    - wyjaśnia czym jest uzależnienie i potrafi być asertywny.

W wycieczce wzięli udział także uczniowie z rodzin niskich dochodach.


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu