Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaII Bieg Norwidowski

    Stowarzyszenie na Rzecz Gminy Zabrodzie ,,Bractwo Zabrodzkie" wraz z Publiczną Szkołą Podstawową im. C. K. Norwida i Wielofunkcyjną Placówką Opiekuńczo-Wychowawczą w Dębinkach oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury w Zabrodziu w dniu 20 września 2009 roku zorganizowali II Bieg Norwidowski na trasie Głuchy - Dębinki, chcąc tym samym po raz kolejny uczcić 188 rocznicę urodzin Cypriana Kamila Norwida, który przyszedł na świat w dniu 24 września 1821r.w rodzinie Jana Norwida i Ludwiki ze Zdzieborskich. Po śmierci matki 4-letnim Cyprianem i jego trojgiem rodzeństwa opiekowała się babcia Wiktoria Hilaria Buyno z domu Sobieska, pra-, pra-, pra-, prawnuczka króla Jana III Sobieskiego, mieszkająca wówczas w Strachówce. Po śmierci babci 9-letni Cyprian wychowywał się w pałacu ojczyma matki Xawerego Dybowskiego - dziedzica majątku Dębinki. Do czasu opuszczenia kraju na zawsze w 1842 roku, mimo, że uczył się w gimnazjum na warszawskim Lesznie, w dni wolne od nauki i wakacje przebywał w Dębinkach.
    Opisane zdarzenia z życia poety uzasadniają wybór trasy biegu, który na stałe wpisał się w kalendarz imprez rekreacyjno - sportowych gminy Zabrodzie.
    O godzinie 14:00 wystartowali najmłodsi uczestnicy i mieli do pokonania dystans 200m. Kolejna grupa wiekowa rozpoczęła swój bieg o 14:10 na dystansie 500m. Z różnicą 10 minut startowali uczestnicy III kategorii, którzy mieli do pokonania 2500m, najstarsi natomiast swój bieg rozpoczęli o 14:30 na dystansie 5000m. Osobno kwalifikowano czas biegu dziewcząt i chłopców.

Laureaci:

KATEGORIA I - dzieci w wieku 3-6 lat - 10 uczestników
DZIEWCZĘTA
I miejsce - Murza Sandra
II miejsce - Dąbkowska Natalia
III miejsce - Fluks Wiktoria
CHŁOPCY
I miejsce - Markuszewski Marcin
II miejsce - Sabala Łukasz
III miejsce - Kaczyński Adrian

KATEGORIA II - uczniowie kl. I - III - szkół podstawowych - 38 uczestników
DZIEWCZĘTA
I miejsce - Wójcik Natalia
II miejsce - Pękala Natalia
III miejsce - Zaremba Eliza
CHŁOPCY
I miejsce - Paź Mateusz
II miejsce - Chudy Łukasz
III miejsce - Piasecki Gerard

KATEGORIA III. uczniowie kl. IV - VI szkół podstawowych
DZIEWCZĘTA
I miejsce - Nadaj Karolina
II miejsce - Korywczak Izabela
III miejsce - Pióro Ewelina
CHŁOPCY
I miejsce - Oderkiewicz Cezary
II miejsce - Kwiatek Marcin
III miejsce - Pakuła Karol

KATEGORIA IV. gimnazjaliści, młodzież ponad gimnazjalna, pozostali dorośli
KOBIETY
I miejsce - Nadaj Mariola
II miejsce - Nadaj Natalia
III miejsce - Nadaj Marta
MĘŻCZYŹNI
I miejsce - Banaszek Łukasz
II miejsce - Ostatek Paweł
III miejsce - Paź Rafał

    Rekordziści ostatniej kategorii czyli Mariola Nadaj, uczennica TŻ i GD Zespołu Szkół im. Wł. St. Reymonta w Zabrodziu, mieszkanka Gaju, uzyskała na dystansie 5000m czas 23,20min, a wśród mężczyzn Łukasz Banaszek, uczeń Zespołu Szkół w Tłuszczu zam. w Lipinach pokonał dystans 5000m z czasem 19,48min tj. 2 minuty krótszym od ubiegłorocznego rekordzisty.
    Zainteresowanie wspomnianym biegiem ulicznym jest coraz większe. Do grona lokalnych zawodników dołączają mieszkańcy gmin ościennych: Tłuszcz, Dąbrówka i Wołomin. Po raz pierwszy wśród uczestników znaleźli się mali pensjonariusze Domu Pomocy Społecznej w Fiszorze, którzy pod opieką siostry Dyrektor - Małgorzaty Kałdowskiej i wychowawcy P. Patrycji Nadaj przebiegli wyznaczony dystans.
    Wszyscy laureaci otrzymali nagrody rzeczowe w postaci wyposażenia sportowego i turystycznego ufundowane przez Wójta Gminy Zabrodzie. Kilka nagród ufundowała sieć sklepów DECATHLON reprezentowana przez P. Arnolda Brzezińskiego. Wszyscy lekkoatleci trzech pierwszych kategorii prócz słodkiego poczęstunku i napojów otrzymali także upominki w postaci przyborów szkolnych. Imprezę zakończono wspólnym poczęstunkiem przy grillu.
    Organizatorzy serdecznie dziękują za zaangażowanie Wójtowi Gminy Zabrodzie P. Adamowi Ołdakowi, obsłudze medycznej: Pani lekarz Annie Gołaszewskiej-Warownej i pielęgniarce P. Emilii Katner, stróżom porządku publicznego i bezpieczeństwa: funkcjonariuszom Policji z Zabrodzia i Wyszkowa oraz druhom Ochotniczej Straży Pożarnej z Zabrodzia. Wyrazy uznania przesyłają nauczycielom lokalnych szkół opiekujących się zawodnikami, a w szczególności panu Piotrowi Nidzie za bardzo sprawny przebieg imprezy. Dziękują za okazaną pomoc pracownikom pedagogicznym, administracyjnym i obsługi Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Dębinkach oraz P. Janowi Ślendakowi z Lipin. Podziękowania należą się także rodzicom i bliskim uczestników, którzy tak licznie przybyli wraz ze swymi pociechami i zechcieli z nami spędzić to piękne wrześniowe popołudnie.
    Wszystkich chętnych już dziś zapraszamy do udziału w III Biegu Norwidowskim (26.09.2010).

Organizatorzy


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu