Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaInformacja w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Urząd Gminy w Zabrodziu informuje:

Każdy rolnik, który chce odzyskać w 2013 r. część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

W terminie od 1 lutego 2013 r. do 28 lutego 2013 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do Wójta Gminy Zabrodzie wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 stycznia 2013 r.,

W terminie od 1 sierpnia 2013 r. do 31 sierpnia 2013 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do Wójta Gminy Zabrodzie wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2013r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2013r.

Limit zwrotu podatku w 2013 r. wynosić będzie: 81,70 zł * ilość ha użytków rolnych

Urząd Gminy w Zabrodziu prosi o wpisywanie na wnioskach numerów kont bankowych, na które zostaną przekazane pieniądze.

Wójt Gminy Zabrodzie
Adam Ołdak


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu