Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaWypoczynek w Gminie Zabrodzie w okresie letnim- podsumowanie

    Ze środków pozyskanych przez Gminę Zabrodzie w ramach PPWOW i z Funduszu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi zorganizowane zostały letnie wypoczynki dla prawie 300 osób.

  Łączne dofinansowanie wyjazdów wyniosło ponad 80.000zł.
 • 45 uczniów ze szkoły Podstawowej i Zespołu Szkół w Zabrodziu wraz z opiekunami przebywało przez siedem dni nad Bałtykiem. Mieszkali w ośrodku kolonijnym ,,Promyk" w Sztutowie.
 • 45 uczniów P.S.P. w Adelinie i P.S.P. w Dębinkach wyjechało w Bieszczady w dniach 11-17.07.2009r do ośrodka wypoczynkowego ,,Czardworek" w Przysietnicy k/Brzozowa.
 • 45 uczniów Publicznego Gimnazjum w Zabrodziu wyjechało w Bieszczady w dniach 1-7.07.2009r.
 • 21 uczniów wyjechała na kolonie zorganizowane przez P.S.P. w Kicinach z funduszu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi. Miejsce w którym się znajdowali mieści się w bezpośredniej otulinie Puszczy Augustowskiej.
 • 10 osób niepełnosprawnych wyjechało 23.06.09r do 6.07.09r nad morze do miejscowości Jantar ośrodek wczasowy ,,Bursztyn".
 • 41 uczniów z Publicznego Gimnazjum w Zabrodziu zwiedziło rejony Wyżyny Krakowsko - Częstochowskiej.
 • 4 dzieci wyjechało do Słupi k/Płocka z rodzin z problemami związanymi z alkoholem.
 • 2 osoby z P.S.P. w Zabrodziu wyjechało na biwak w dniach 22-26.06.09r. nad Liwcem; biegi na orientację, zawody w terenie,
 • 20 osób z P.S.P. w Zabrodziu brało udział także w Spływie kajakowym w dniach od 29.06.09 do 02.07.09r. rzeką Bug od granicy z Białorusią do Wyszkowa na trasie 180 km.
 • 38 uczniów P.S.P. w Adelinie wyjechało w Góry Świętokrzyskie.
 • 40 uczniów P.S.P. w Dębinkach wyjechało w Karkonosze.

© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu