Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaJestem sobie przedszkolaczek
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

OGŁOSZENIE O NABORZE DO PRZEDSZKOLA W KICINACH
w ramach projektu ,,Jestem sobie przedszkolaczek"

      Projekt realizowany jest przez Gminę Zabrodzie wraz z Krajowym Stowarzyszeniem Inicjatyw w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w całości współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Realizacja projektu zaplanowana jest w okresie od dnia 01-01-2012 r. do dnia 31-12-2013 r.

  W ramach projektu realizowane będą następujące bloki tematyczne dla dzieci:
 1. Zajęcia plastyczne
 2. Zajęcia muzyczne
 3. Zajęcia sprawnościowo-ruchowe
 4. Zajęcia z logopedą
 5. Zajęcia z nauki języka angielskiego
 6. Zajęcia z edukacji matematycznej

Projekt przewiduje również obowiązkowe warsztaty dla rodziców

Nabór prowadzony będzie dla 25 dzieci od 17.01.2012 r. do 31.01.2012 r. w Urzędzie Gminy w Zabrodziu w godzinach pracy Urzędu (pok. Nr 12).
Dokumenty rekrutacyjne dostępne na stronie www.zabrodzie.pl lub w Urzędzie.

Kryteria naboru

 1. Miejsce zamieszkania : Gmina Zabrodzie,
 2. Wiek: 3-5 lat ( w uzasadnionych przypadkach dzieci, które ukończyły 2,5 roku)
 3. Pierwszeństwo dla dzieci:
  • zamieszkujących sołectwa: Anastazew, Basinów, Karolinów, Kiciny, Obrąb, Płatków, Podgać,
  • z rodzin wielodzietnych, ( 3 dzieci i więcej),
  • wychowywanych w rodzinach niepełnych
  • z rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej

Pobyt dzieci w przedszkolu jest bezpłatny!

KARTA ZGŁOSZENIA do pobrania w dwóch typach plików: DOC lub PDF


Realizatorzy projektu ,,Jestem sobie przedszkolaczek"
GMINA ZABRODZIE
KRAJOWE STOWARZYSZENIE INICJATYW

© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu