Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaProjekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich , Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.


      Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw oraz Gmina Zabrodzie informują, że w dniu 23 sierpnia 2010 roku grupa uczestników rozpoczęła bezpłatne szkolenie pn. ,,Logistyka wewnątrz magazynowa z uprawnieniami do kierowania wózkami widłowymi", które wzbogacone jest o dodatkowe zajęcia z ,,Zasad poruszania się po rynku pracy".
      Szkolenie odbywa się w ramach projektu ,,Sukces zawodowy Twoim celem", finansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, skierowane jest do osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo z powiatu wyszkowskiego.
     Wykładowcami są osoby wykwalifikowane, doświadczone, kompetentne, uczestniczące w podobnych projektach finansowanych ze środków unijnych.
     Wszyscy uczestnicy szkolenia zapewnione mają stypendium za uczestnictwo, dojazd do miejsca szkolenia, poczęstunek w trakcie trwania zajęć, a także materiały promocyjne i dydaktyczne.


Realizatorzy projektu ,,Sukces zawodowy Twoim celem"
GMINA ZABRODZIE
KRAJOWE STOWARZYSZENIE INICJATYW

© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu